Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru ședința din 27.02.2020

0
807

1 Proiect HCL 16190 de modificare a Comisiei de validare a CL

2 Proiect HCL 16269 validare mandat consilier local Sosnovschi Andreea Simona

3 Proiect HCL 16271 validare mandat consilier local Dirloaica Ion

5 Proiect HCL modificarea componentei comisiilor de specialitate CL

6 Proiect HCL 844 rectificare buget pe anul 2019

7 Proiect HCL 843 acoperire deficit 2019

8 Proiect HCL 16201 aprobare buget pe anul 2020

9 Proiect-HCL-50560-ajutor-de-urgenta-Echimescu-Stefania

10 Proiect HCL 16325 aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor

11 Proiect HCL 15820 salarii de baza functionari publici si personal contractual

12 Proiect HCL 360 privind activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare

13 Proiect HCL 13216 drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea

14 Proiect HCL 15680 retragere drept de folosinta loturi de teren Legea 15

15 Proiect HCL 15684 aprobarea situatiei terenurilor disponibile Legea 15

16 Proiect HCL 16189 aprobarea listei de repartizare terenuri Legea 15

17 Proiect HCL 15677 stabilirea destinatiei de locuinte de serviciu

18 Proiect HCL 15748 concesionarea spatiului avand drept destinatie Cabinet Medical Individual

19 Proiect HCL 13739 prelungire contract de concesiune Cabinet Medical Individual

20 Proiect HCL 14328 prelungire contract de concesiune Cabinet Medical Individual

21 Proiect HCL 14947 prelungire contract de concesiune Cabinet Medical Individual

22 Proiect HCL 15736 prelungire contract de concesiune Cabinet Medical Individual

23 Proiect HCL 13311 prelungire contract de inchiriere spatiu 5 Piata Centrala

24 Proiect HCL 13307 prelungire contract de inchiriere spatiu 6 Piata Centrala

25 Proiect HCL 13231 prelungire contract de inchiriere locuinta

26 Proiect HCL 13059 prelungire contract de inchiriere locuinta

27 Proiect HCL 616 prelungire contract de inchiriere locuinta sociala

28 Proiect HCL 13179 prelungire contract de inchiriere locuinta sociala

29 Proiect HCL 847 prelungire contract de inchiriere locuinta sociala

30 Proiect HCL 14063 prelungire contract de inchiriere locuinta sociala

31-Proiect-HCL-610-prelungire-contract-de-inchiriere-locuinta-sociala

32 Proiect HCL 15739 nivel minim redeventa cabinet medical

33 Proiect HCL 15742 nivel minim redeventa cabinet medical

34 Proiect HCL 16044 constituire drept de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra unui teren

35 Proiect HCL 16047 constituire drept de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra unui teren

36 Proiect HCL 16066 constituire drept de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra unui teren

37 Proiect HCL 16052 constituire drept de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra unui teren

38 Proiect HCL 15687 constituire drept de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra unui teren

39 Proiect HCL 16203 vanzare teren prin licitatie publica

40 Proiect HCL 16207 vanzare teren prin licitatie publica

41 Proiect HCL 16069 vanzare teren prin licitatie publica

42 Proiect HCL 16073 vanzare teren prin licitatie publica

43 Proiect HCL 15745 dezmembrare imobil-teren

44 Proiect HCL 13918 actualizare lista de prioritati 2020 locuinte sociale

45 Proiect HCL 13977 aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar an scolar 2020-2021

46 Proiect HCL privind reglementarea semnalizarii rutiere in orasul Navodari

47 Proiect HCL 14515 aprobare SF privind investitia Modernizare strazi in zona de nord a orasului

48 Proiect HCL 14518 aprobare SF privind investitia Echipare tehnico-edilitara strazi in zona de nord a orasului

49 Proiect HCL 16053 aprobare manifestari cultural-artistice pe anul 2020

50 Proiect HCL 15175 aprobare Organigrama si Stat de functii CS Navodari pe anul 2020

51 Proiect HCL 16541 aprobare Organigrama si Stat de functii Primaria Navodari

52 Proiect HCL 16547 aprobare PUZ in zona Popas III

53 Proiect HCL 16397 demarare procedura de realizare a investitiei Amenajare Str. M1

54 Proiect HCL 16401 demarare procedura de realizare investitie Realizare piateta publica Hanul Piratilor

55 Proiect HCL 16339 demarare procedura de realizare investitie Realizare parcari in zona de litoral

56 Proiect HCL 570 aprobare Plan de Ordine si Siguranta Publica pe anul 2020

 

Proiecte suplimentare de hotărâri ale Consiliului Local pentru ședința din 27.02.2020

S1 Proiect HCL validare mandat consilier local Lazar Alexandru-Marius

S2 Proiect HCL 16877 achizitionare materiale sanitare de protectie

S3 Proiect HCL 17020 aprobare cota de coparticipare realizare extindere retea electrica Midia

S4 Proiect HCL aprobarea principalelor manifestari spotive pe anul 2020