POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
COLECTATE PRIN INTERMEDIUL WEB-SITE-ULUI INSTITUȚIEI

 

Această Politică de confidențialitate descrie practicile cu privire la datele personale pe care Primăria Orașului Năvodari le colectează prin web-site-ul https://www.primaria-navodari.ro, care este găzduit și operat din România.
Politica de confidențialitate descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm, modul în care putem utiliza aceste date și cui le transferăm.
Tot în politica de confidențialitate prezentăm și măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea datelor. De asemenea, vă explicăm și cum ne puteți contacta pentru:
a)  a accesa, rectifica sau șterge datele pe care ni le-ați furnizat;
b) a retrage orice consimțământ pe care ni l-ați acordat în vederea prelucrării datelor cu caracter personal;
c)  a ne spune să nu vă mai trimitem informații despre produsele și serviciile noastre;
d) a vă răspunde oricăror întrebări despre practicile de confidențialitate online.
Vă rugăm să citiți prezenta Politică înainte să folosiți site-ul nostru. Folosind acest site, sunteți de acord cu termenii și condițiile acestei Politici.

CINE SUNTEM
Primăria Orașului Năvodari este o instituție publică de interes local, cu sediul în Năvodari, strada Dobrogei nr 1, cod poștal 905700 și  prelucrează orice informație furnizată de către dumneavoastră cu bună credință în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Primăria Orașului Năvodari în calitate administrație publică locală și prin Direcția de Asistență Socială în calitate de serviciu public de asistență socială la nivel local, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, colectează și prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vârstnice, ale persoanelor cu dizabilități, ale familiilor și copiilor, precum și ale altor categorii de persoane aflate în situații de risc/dificultate din orașul Năvodari.

CE INFORMAȚII COLECTĂM PE SITE-UL HTTPS://WWW.PRIMARIA-NAVODARI.RO ȘI CUM LE UTILIZĂM
În cadrul acestui site ne furnizați următoarele date cu caracter personal:
1. ÎN CADRUL FORMULARULUI DE CONTACT:
Datele cu caracter personal pe care le colectăm în aceasta secțiune sunt:
– nume/prenume;
– adresa e-mail;
– număr telefon;
– adresa de domiciliu sau de corespondență (inclusiv oraș și județ).
Folosim aceste date pentru a vă permite să ne adresați diverse cereri, fie în legătură cu serviciile noastre, fie în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul site-ului http://www.primaria-navodari.ro.
Informații cu privire la drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul site-ului și exercitarea acestora găsiți la secțiunea corespunzătoare din prezenta politică de confidențialitate.
2. ÎN CADRUL FORMULARULUI DE TRIMITERE SESIZĂRI ONLINE:
Datele cu caracter personal pe care le colectăm în aceasta secțiune sunt:
– nume/prenume;
– adresa e-mail;
– număr telefon;
– adresa de domiciliu sau de corespondență (inclusiv oraș și județ).
Folosim aceste date pentru a vă permite să ne adresați sesizări în legătură cu serviciile și/sau beneficiile acordate de instituția noastră.

COOKIES ȘI FIȘIERE JURNAL
Folosim tehnologia cookie în cadrul raportării statistice privind pagina web. Cookie este un fragment de informație trimis de o pagină web, salvat de browser-ul calculatorului dumneavoastră pe hard disk. Acesta reține informații de care ar avea nevoie o pagină web pentru a vă personaliza experiența (adică imaginile dinamice de pe site) și a adună informații statistice despre pagina web, cum ar fi paginile web vizitate, descărcările efectuate, numele de domeniu al furnizorului de Internet, țara de origine a vizitatorilor și adresele paginilor vizitate imediat înainte și după intrarea pe pagina noastră. Informațiile din cookies ne permit să trasăm „click-urile” pe care le-ați făcut (mai exact, căile urmate de vizitatori pentru a ajunge pe pagina noastră în timp ce trec de la o pagină la alta).
De asemenea, folosim și fișiere jurnal de servere web standard care ne ajută să numărăm vizitatorii și să evaluăm capacitatea tehnică a paginii noastre. Folosim aceste informații pentru a afla câte persoane vizitează site-ul, ne ajută să aranjăm paginile într-un mod atractiv pentru utilizatori, să avem o pagină ușor de folosit în browser și să oferim vizitatorilor pagini mai utile. Înregistrăm informații despre traficul pe pagină, dar nu și informațiile despre vizitatorii individuali ai paginii noastre.
Folosim Google Analytics care ne ajută să măsurăm eficiența publicității noastre și modul în care vizitatorii folosesc pagina web. Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre cookie-urile pe care le folosim, vă rugăm să accesați următorul link:
Politica de cookie
Partea de „asistență” din bara de instrumente a majorității browser-elor vă arată cum să blocați acceptarea de noi cookies, cum să fiți înștiințați atunci când primiți un nou cookie și cum să dezactivați cookie-urile existente. Nu uitați însă că fără cookies s-ar putea să nu beneficiați pe deplin de toate caracteristicile paginii noastre web.

DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR SUB 16 ANI
Minorii cu vârsta de până la 16 ani nu ar trebui să transmită nici un fel de date cu caracter personal pe pagina web fără permisiunea (consimțământul sau aprobarea) tutorelui legal.
Site-ul nostru nu va colecta niciodată cu bună știință date cu caracter personal de la persoane despre care ar fi știut că sunt minori (sub 16 ani) și nici nu le va folosi sau dezvălui vreunei terțe părți neautorizate fără consimțământul expres al tutorelui legal.
Luând în considerare tehnologia disponibilă în astfel de situații, vom face eforturi rezonabile pentru a verifica dacă titularul răspunderii părintești pentru copil a dat sau a aprobat consimțământul precum și dacă datele cu caracter personal sunt introduse de un minor cu vârsta sub 16 ani.
Răspunderea privind corectitudinea datelor pe care le introduceți pe site-ul instituției noastre vă revine în exclusivitate.

INFORMAȚIILE PE CARE LE TRANSMITEM
Nu vom transmite către terțe părți datele dumneavoastră cu caracter personal colectate pe site-ul instituției, cu următoarele excepții:
– cu acordul dumneavoastră;
– dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării informațiilor privind activitatea de asistență socială sau acordarea de servicii/beneficii sociale solicitate de dumneavoastră.
În cazul în care informația este necesară altor instituții pentru îmbunătățirea sau facilitarea acordării unor servicii sau beneficii solicitate de către dumneavoastră. Terțele instituții au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate numai în măsura în care este necesară pentru executarea serviciului sau acordare beneficiului solicitat de dumneavoastră.
Putem transmite date cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:
a) este prevăzut într-o dispoziție legală;
b) previne o infracțiune sau protejează siguranța națională;
c) protejează siguranța individului sau siguranța publică;
d) aceste informații sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situații juridice.

LINK-URI CĂTRE ALTE PAGINI
Nu uitați că atunci când folosiți un link pentru a ajunge de pe site-ul nostru pe o altă pagină web, prezenta politică de confidențialitate nu se mai aplică. Navigarea și interacțiunea pe care le desfășurați pe o altă pagină web, inclusiv orice pagină care are un link către prezentul site, se supun regulilor și politicilor paginii respective. Vă încurajăm să citiți regulile și politicile paginilor pe care le vizitați pentru a înțelege mai exact procedurile lor de colectare, utilizare și dezvăluire a datelor cu caracter personal.

SECURITATE
Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de precauție de ordin administrativ, tehnic și fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării și tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE ȘI PRELUCRATE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:
a) dreptul la informare;
b) dreptul de acces;
c) dreptul de rectificare;
d) dreptul de opoziție;
e) dreptul de a solicita ștergerea (dreptul de a fi uitat);
f) dreptul de a solicita restricționarea prelucrării;
g) dreptul de portare;
h) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

INFORMAȚII DE CONTACT
Pentru orice informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sau dacă doriți să vă exercitați un drept, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către Primăria Orașului Năvodari, la adresa: Năvodari, str. Dobrogei nr 1, cod poștal 905700.
Totodată puteți contacta Responsabilul privind protecția datelor cu caracter personal la adresa de email: dpo@primaria-navodari.ro

ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
Instituția noastră își rezervă dreptul de a schimba, modifica sau actualiza politica de confidențialitate în orice moment, dar nu va reduce nivelul de protecție din cadrul acesteia. Acordăm cea mai mare importanță aspectelor legate de confidențialitate și intenționăm să rămânem pe deplin conformați prevederilor legale în ceea ce privește politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal.

Politica-de-cookie

Cerere-persoana-vizata

Nota-de-informare-privind-prelucrarea-dcp

Declaratie de management