fbpx

1. Cadru legislativ

LEGEA 544 din 2001

Aplicarea Legii nr. 544/2001 se face cu respectarea următoarelor principii:

  1. a) principiul transparenţei – autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber şi neîngradit la informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia, în condiţiile legii;
  2. b) principiul aplicării unitare – autorităţile şi instituţiile publice asigură respectarea legii în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia şi ale prezentelor norme metodologice.
  3. c) principiul autonomiei – fiecare autoritate sau instituţie publica va elabora propriul regulament de organizare şi funcţionare a compartimentelor de informare şi relaţii publice, în conformitate cu prevederile legii şi ale normelor metodologice.

 

Principiile care stau la baza Legii nr. 52/2003 sunt următoarele:

  1. a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
  2. b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
  3. c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normativ.

 

 

Vezi si:

HG 478 din 2016

HG 123 din 2002

Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr 544/2001

Atribuțiile ce decurg din dispozițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, sunt aduse la îndeplinire de Compartimentul Monitorizare proceduri administrative, Informare și Relații Publice.

Numele persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001: consilier Elena Aftene

Tel: 0241/761603, 0241/760353, Interior: 111

E-mail: comunicare@primaria-navodari.ro

Adresă: Str. Dobrogei, Nr. 1, Năvodari, județul Constanța

Program de funcționare cu publicul:

Luni, Marți, Miercuri: 09:00-12:00

Joi: 09:00-12:00 și 15:30-17:30

Vineri:  09:00-12:00

Documente cuprinzând informaţii de interes public furnizate din oficiu pot fi consultate la sediul Primăriei Orașului Năvodari, din Str. Dobrogei, Nr. 1.

Formular pentru solicitare informatii

Descarcă și completează:

Model-de-cerere_pe_Legea-544

Modalități de contestare a deciziei

Informare publică

Pentru a solicita Primăriei Orașului Năvodari informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la infomaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Monitorizare proceduri administrative, Informare și Relații Publice.

Pentru aceasta, completaţi formularul-tip pentru solicitarea de informaţii de interes public:

Model-de-cerere_pe_Legea-544

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (întârziere răspuns)

Formular-tip pentru reclamaţie administrativa (răspuns negativ)

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din HG nr. 123/2002.

 

Compartimentul Monitorizare proceduri administrative, Informare și Relații Publice

Tel: 0241/761603, 0241/760353, Interior: 111

E-mail: comunicare@primaria-navodari.ro

Adresă: Str. Dobrogei, Nr. 1, Năvodari, județul Constanța

Program de funcționare:

Luni, Marți, Miercuri: 09:00-12:00

Joi: 09:00-12:00 și 15:30-17:30

Vineri:  09:00-12:00

Documente cuprinzând informaţii de interes public furnizate din oficiu pot fi consultate la sediul Primăriei Orașului Năvodari, din Str. Dobrogei, Nr. 1.

Lista cu documente de interes public si lista documentelor produse/gestionate

In lucru..

RAPOARTE DE APLICARE A LEGII 544/2001

In lucru..

6. Buletin informativ

In lucru..

6. Urmariti linkul categoriei de mai jos

in lucru

1. Primar Chelaru Florin

2. Consilieri locali

3. Anii anteriori

3. Anul curent 2019