fbpx

1. Cadru legislativ

LEGEA 544 din 2001

Aplicarea Legii nr. 544/2001 se face cu respectarea următoarelor principii:

 1. a) principiul transparenţei – autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber şi neîngradit la informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia, în condiţiile legii;
 2. b) principiul aplicării unitare – autorităţile şi instituţiile publice asigură respectarea legii în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia şi ale prezentelor norme metodologice.
 3. c) principiul autonomiei – fiecare autoritate sau instituţie publica va elabora propriul regulament de organizare şi funcţionare a compartimentelor de informare şi relaţii publice, în conformitate cu prevederile legii şi ale normelor metodologice.

 

Principiile care stau la baza Legii nr. 52/2003 sunt următoarele:

 1. a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
 2. b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
 3. c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

 

 

Vezi si:

HG 478 din 2016

HG 123 din 2002

Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr 544/2001

Atribuțiile ce decurg din dispozițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, sunt aduse la îndeplinire de Compartimentul Monitorizare proceduri administrative, Informare și Relații Publice.

Numele persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001: consilier Elena Aftene

Tel: 0241/761603, 0241/760353, Interior: 111

E-mail: comunicare@primaria-navodari.ro

Adresă: Str. Dobrogei, Nr. 1, Năvodari, județul Constanța

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marți, Miercuri: 09:00-12:00

Joi: 09:00-12:00 și 15:30-17:30

Vineri:  09:00-12:00

Documente cuprinzând informaţii de interes public furnizate din oficiu pot fi consultate la sediul Primăriei Orașului Năvodari, din Str. Dobrogei, Nr. 1.

Formular pentru solicitare informatii

Descarcă și completează:

Model-de-cerere_pe_Legea-544

Modalități de contestare a deciziei

Informare publică

Pentru a solicita Primăriei Orașului Năvodari informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la infomaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Monitorizare proceduri administrative, Informare și Relații Publice.

Pentru aceasta, completaţi formularul-tip pentru solicitarea de informaţii de interes public:

Model-de-cerere_pe_Legea-544

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (întârziere răspuns)

Formular-tip pentru reclamaţie administrativa (răspuns negativ)

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din HG nr. 123/2002.

6. Buletin informativ

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Compartimentului Monitorizare proceduri administrative, Informare și Relații Publice din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, Str. Dobrogei, Nr. 1, Năvodari, județul Constanța. Tel: 0241/761603, 0241/760353, interior: 111, e-mail: comunicare|@|primaria-navodari.ro

 1. a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice

HCL nr. 67/22.04.2021 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului
Local Navodari

HCL nr. 36/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului

HCL nr. 190/29.09.2005 cu privire la aprobarea Statutului Orașului Năvodari

Regulament Intern al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Năvodari, 2020

Dispozitia nr. 343/23.04.2021 privind actualizarea si aprobarea Codului Etic si de Integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din Primaria Orasului Navodari

 1. b) Structura organizatorică

Organigrama Orașului Năvodari

Atribuțiile departamentelor

–     HCL nr. 36/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului

 1. c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

PRIMAR – Florin CHELARU, 0241/761603, 0241/760353, int. 119, secretariat|@|primaria-navodari.ro

VICEPRIMAR – Costel-Aurelian Dumitrașcu, 0241/76.16.03, 0241/76.0353, int. 100, secretariat|@|primaria-navodari.ro

SECRETARUL GENERAL AL UAT NĂVODARI – Viorica TÎRȘOAGĂ, 0241/761603, 0241/760353, int. 110, secretariat|@|primaria-navodari.ro

RESPONSABIL CU DIFUZATEA INFORMAȚIILOR PUBLICE – Elena AFTENE, Tel: 0241/761603, 0241/760353, e-mail: comunicare|@|primaria-navodari.ro

 1. d) Coordonetele de contact ale autorității sau instituției publice

Denumire: Primăria Orașului Năvodari

Sediu: Str. Dobrogei, nr. 1, oraș Năvodari, jud. Constanța

Numere de telefon: 0241/761603, 0241/760353, fax: 0241/761606

Adresa de e-mail: secretariat|@|primaria-navodari.ro

Programul de funcționare al instituției:

L, Ma, Mi: 08:00-16:00

J: 08:00-18:00

Vi: 08:00-14:00

 1. e) Audiențe

Primarul și viceprimarul orașului Năvodari susțin audiențe în prima joi a fiecărei luni, în intervalul orar 14:00-17:00.

Înscrierile se fac cu trei zile înainte de ziua audiențelor la numărul de telefon: 0241/701603, int. 1 sau la sediul Primăriei Orașului Năvodari, din Str. Dobrogei, nr. 1, la ghișeul Registraturii.

 1. f) Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil:

HCL nr. 63/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al orasului Navodari pentru anul 2021

HCL nr. 64/22.04.2021 cu privire la aprobarea contului de executiebugetara pentru anul 2020

 1. g) Programele și strategiile proprii – Programele și strategiile autorității sau instituției publice

HCL nr. 59/04.04.2018 privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă al orașului Năvodari 2018-2030

HCL nr. 137/21.05.2018 privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă al orașului Năvodari 2018-2028 – ACTUALIZAT

HCL nr. 136/21.05.2018 privind actualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Năvodari

HCL nr. 233/29.08.2018 privind aprobarea și completarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Năvodari 2015-2020

HCL nr. 237/29.08.2018 privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă al orașului Năvodari 2018-2028 – ACTUALIZAT

HCL nr. 216/09.06.2017 privind aprobarea și completarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Năvodari 2015-2020

HCL nr. 264/14.07.2017 privind aprobarea și completarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Năvodari 2015-2020

HCL nr. 282/01.09.2017 privind privind aprobarea și completarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Năvodari 2015-2020

HCL nr. 322/28.09.2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Năvodari 2015-2020

HCL nr. 399/23.11.2016 privind aprobarea și completarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Năvodari 2015-2020

 1. h) Lista cuprinzând documentele de interes public stabilite la nivelul autorității sau instituției publice

– in curs de actualizare

 1. i) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate potrivit legii – se vor indica documente produse și/sau gestionate, la nivelul autorității sau instituției publice

Dispozitie nr. 6843 din 29.12.2017 cu privire la modificarea și completarea Nomenclatorului Arhivistic al Primăriei Orașului Năvodari aprobat prin Dispoziția nr. 2298 din 16.12.2009

 1. j) Modalitățile de contestare și formulare reclamații

Pentru a solicita Primăriei Orașului Năvodari informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la infomaţiile de interes public,  puteți să vă adresaţi Compartimentului Monitorizare proceduri administrative, Informare și Relații Publice. Pentru aceasta, completaţi formularul-tip pentru solicitarea de informaţii de interes public:

Model de cerere pe Legea 544

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu completările ulterioare.

Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (întârziere răspuns)
Formular-tip pentru reclamaţie administrativa (răspuns negativ)

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din HG nr. 123/2002.

Declaratii de avere si interese 2021

Declaratii de avere si interese 2020

Declaratii de avere si interese 2019

Declaratii de avere si interese 2018

Declaratii de avere si interese 2017