Evidența Persoanelor

0
11074

Luni – Miercuri 8:30 – 16:30

Joi 8:30 – 18:30

Vineri 8:30 – 16:00

TELEFON: 0241 766 266

>CLICK AICI< Programări online pentru depunerea Documentelor

JOI – 13.00 – 14.00

TELEFON / FAX – 0241766266

 • Ordonanta nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 290/2005;
 • G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
 • Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin legea nr. 117/2006.
 • Ordonanta nr. 41 /2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata prin legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • G. nr.839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil;
 • Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila;
 • Legea nr.252/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza evidenta persoanelor,eliberarea actelor de identitate si activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
 • Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • intocmeste ,tine evidenta si elibereaza certificate de stare civila;
 • inregistreaza actele si faptele de stare civila , precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil , in domiciliul si resedinta persoanei;
 • intocmeste si pastreaza registrele de stare civila;
 • intocmeste, completeaza, rectifica , anuleaza si reconstituie acte de stare civila;
 • actualizeaza Registrul National de Evidenta a Persoanelor;
 • furnizeaza datele necesare pentru actualizeaza Registrul National de Evidenta a Persoanelor;
 • constata contraventii si aplica sanctiuni;
 • primeste si solutioneaza cererile pentru   eliberarea actelor de identitate ;
 • primeste de la serviciile publice competente, cartile de identitate,cartile de alegator,, pe care le elibereaza solicitantilor
 • tine registre de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.

– cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atât de minor, cât si de

parinte/reprezentant legal;

– certificatul de nastere, original si copie;

– actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;

– documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de

domiciliu, original si copie;

– certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, certificatul de divort/hotarârea

judecatoreasca, definitiva si irevocabila, în cazul în care parintii sunt divortati,

original si copie;

– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (se achita la

Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari);

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul serviciului public

comunitar de evidenta a persoanelor, însotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de

reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat

aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-
a fost încredintat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situatia în care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea

actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are

domiciliul, în conditiile legii.

Pentru minorul care, desi a fost încredintat, prin hotarâre judecatoreasca, unuia

dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de

consimtamânt a parintelui caruia i-a fost încredintat, din care sa rezulte ca este de

acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisa adresa la care acesta

locuieste statornic.

Declaratia prevazuta poate fi data la ghiseu, în prezenta personalului serviciului

public comunitar de evidenta a persoanelor, iar în situatiile în care parintele nu se

poate prezenta la ghiseu, declaratia trebuie sa fie autentificata la notarul public sau,

dupa caz, la misiunea diplomatica a României din statul în care acesta se afla.

Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului

act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile

diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Daca parintele/reprezentantul legall nu este proprietarul imobilului, este necesara

declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru

eliberarea actului de identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la

notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din

strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;

– certificatul de nastere, original si copie;

– certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;

– certificatul de divort/hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz,

original si copie;

– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului

supravietuitor, original si copie;

– certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care

se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (se achita la

Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari).

În cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a

datei ori a locului de nastere, precum si în situatia schimbarii sexului, se prezinta si

hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul

administrativ în baza caruia s-au modificat datele de stare civila.

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a

gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de

identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la

notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din

strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate si cartea de alegator,in cazul deteriorarii;

– certificatul de nastere,original si copie;

– certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;

– certificatul de divort/hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz,

original si copie;

– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului

supravietuitor, original si copie;

– certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care

se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

– dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul in cazul in care

se solicita eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a furtului celui detinut;

– un document emis de institutii sau autoritati publice – pasaport, permis de

conducere, legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei

institutii de învatamânt, cu fotografie de data recenta, original si copie;

– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (se achita la

Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari);

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a

gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de

identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la

notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din

strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

DOCUMENTE NECESARE:
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– 3 fotografii marimea 3×4 cm cu banda alba de 7 mm. la baza;
– documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui   de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei române, a adresei de domiciliu / adresei de   resedinta, original si copie;
– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii – 1 leu (se achita la Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari).

DOCUMENTE NECESARE:
– cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei;
– actul de identitate al solicitantului;
– documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
– declaratia gazduitorului.

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cerere, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

– cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului

din strainatate în România;

– certificatul de nastere, original si copie;

– certificatul de casatorie, în cazul persoanelor casatorite sau al sotului

supravietuitor, original si copie;

– certificatul de divort/hotărârea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz,

original si copie;

– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului

supravietuitor, original si copie;

– certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

– pasaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind

dobândirea cetateniei române, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile

diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate, original si copie;

pentru pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor

si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si copie;

– actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine; pentru

pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii

vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera;

– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (se achita la

Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari);

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a

gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de

identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la

notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din

strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

– cererea pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor români cu domiciliul în

strainatate si resedinta în România;

– pasaportul, aflat în termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean român

domiciliat în strainatate, original si copii ale filei informatizate si ale filelor

destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, precum si copii ale

acelorasi file ale pasaportului strain, pentru situatia în care solicitantul a intrat în

tara cu un document de calatorie emis de o autoritate straina;

– certificatul de nastere si/sau de casatorie, eliberate de oficiile de stare civila

române, original si copie;

– certificatul de divort/hotărârea de divorț definitiva și irevocabilă, după caz, original

si copie;

– dovada adresei de reședință din România, original si copie;

– doua fotografii marimea 3⁄4 cm, având la baza o banda alba de 7 mm;

– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii – 1 leu (se

achita la Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari);

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– certificatul de nastere, original si copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

– declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul

ca identitatea declarata în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata

cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;

– fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie

de la locul de domiciliu sau resedinta al solicitantului;

– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – de 7 lei (se achita la

Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari).

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a

gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de

identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la

notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din

strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice

sau oficiile consulare ale României în strainatate, original si 2 copii; în cazul

minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani si nu sunt înscrisi în certificatul

constatator care atesta dobândirea cetateniei de catre unul dintre parinti, acestia

sunt îndrumati pentru clarificarea cetateniei catre Ministerul Justitiei;

– certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul,

precum si cele ale copiilor sai cu vârsta mai mica de 14 ani, care dobândesc

cetatenia româna împreuna cu parintii, original si copie (certificatele trebuie sa fie

eliberate de autoritatile române);

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

– un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii,

respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si

copie;

– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (se achita la

Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari).

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauza va preda permisul de sedere

eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrari pentru a fi remis structurii

emitente împreuna cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de

Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în

strainatate.

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a

gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de

identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la

notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din

strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

 • taxa eliberare carte de identiate – 7 lei
 • taxa eliberare carte de identitate provizorie – 1 leu
 • taxa verificare persoane- 1leu/pers

Taxele mentionate se achita la  Directia Economica din cadrul Primariei oras Navodari.