Proiecte de hotarare pentru sedinta ordinara a Cosiliului Local din data de 25.02.2021

0
205

Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 25.02.2021

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
 2. Proiect de hotarare cu privire la modificarea componentei Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, sportiva si de agrement
 3. Proiect de hotarare privind modificarea sintagmei ”pentru o perioada de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic” din art. 1 la HCL nr. 195/22.12.2020, cu expresia impusa de Legea 230/4.11.2020, respectiv ”pe o durata de 180 de zile consecutive sau cumulate in cursul unui an calendaristic”
 4. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din Anexa nr. I – Organigrama la HCL nr. 5/26.01.2021
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii „Bransare la sistemul de gaze naturale pentru Scoala nr. 3 – Tudor Arghezi si Gradinita nr. 1 – Pestisorul de Aur
 8. Proiect de hotarare privind aprobare denumire pentru alee de acces catre loturi de teren ce fac parte din Parcela A75/9 sola 13
 9. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea caietelor de sarcini si documentatiilor tehnico-economice pentru executia lucrarilor de reparatie a tramei stradale in orasul Navodari
 10. Proiect de hotarare cu privire la preluarea in domeniul public al orasului Navodari a unui teren situat in Navodari, strada Apusului, judetul Constanta, cu destinatie de alee de acces
 11. Proiect de hotarare cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Cabanei, nr. 10, Zona Bloc C1, Judetul Constanta
 12. Proiect de hotarare cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Cabanei, nr. 10, Zona Bloc C1, Scara A, Judetul Constanta
 13. Proiect de hotarare cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Cabanei, nr. 28, Judetul Constanta
 14. Proiect de hotarare cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Cabanei, nr. 10, bloc C1, adiacent ap. 3, Judetul Constanta
 15. Proiect de hotarare cu privire la indreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 12 al HCL Navodari nr. 17/26.01.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada Egretei nr. 2, Judetul Constanta
 16. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D, lot 4, judetul Constanta
 17. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D, lot 5, judetul Constanta
 18. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, b-dul Mamaia Nord nr. 70, lot 1, judetul Constanta
 19. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 45 mp situat in Navodari, Prelungirea D20, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 20. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 30 mp situat in Navodari, intre strada T1 si IE: 119626, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 21. Poiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 34 mp situat in Navodari, strada B7, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 22. Poiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 26 mp situat in Navodari, strada Hanului Lot 2 – parcare, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 23. Poiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 24,85 mp situat in Navodari, strada B6 nr. 10, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 24. Poiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de incheiere nr. 26584/11.04.2016 pentru locuinta situata in Navodari, Aleea Egretei, bl. 17A Est
 25. Poiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 22918/28.03.2017 pentru terenul in suprafata de 18 mp situat in Orasul Navodari, strada Pescarusului
 26. Poiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 15028/02.03.2012 pentru spatiul nr. 7 situat in Piata Centrala Navodari
 27. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 15254/31.03.2010 avand ca obiect concesiune spatiu cu destinatie de „Cabinet Medical Individual”, situat in Navodari, strada Albinelor, nr. 15D
 28. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a Orasului Navodari
 29. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Clubului Sportiv Navodari pentru anul 2021
 30. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 171/20.06.2018, modificata prin HCL nr. 431/21.12.2017, cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Navodari
 31. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii art. 1 din HCL nr. 1/26.01.2021 cu privire la aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Navodari pentru anul scolar 2021-2022, prin introducerea in anexa ce face parte integranta din HCL nr. 1/26.01.2021, a Scolii Postliceale „HENRI COANDA” Navodari, in conformitate cu avizul conform
 32. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 21/26.01.2021 privind completarea obiectului secundar de activitate al SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL