Nr.38049/19.10.2020

 Rezultatul solutionarii CONTESTATIEI la proba scrisa a concursului organizat in cadrul Primariei Orasului Navodari in data de 15.10.2020  (proba scrisa) pentru ocuparea functiei contractuale temporar vacante de Educator din cadrul Centrului de zi pentru Copii

           Avand in vedere prevederile art.34 alin.1, lit.b)) din HG nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de solutionare a contestatiilor comunica urmatoarele rezultate ale solutionarii contestatiei la proba scrisa a concursului organizat in data de 15.10.2020 (proba scrisa):

Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul pentru care candideaza Punctajul obtinut initial Punctaj obtinut dupa contestatie
1  Cosma Laura-Mihaela Educator 39,50 36,83

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, conform art. 35 din HG nr. 286 din 23 martie 2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Rezultatul solutionarii contestatiei, se va afisa astazi, 19.10.2020, ora 09.30.