REZULTATUL SELECTARII DOSARELOR DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 15.10.2020-proba scrisa

0
459

In conformitate cu prevederile Art.20 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectarii dosarelor depuse in vederea participarii la concursul din data de 15.10.2020 (proba scrisa):   

Nr. crt. Nume si prenume 

candidat

Postul pentru care candideaza/

Birou/Compartiment

Rezultat selectare

dosare concurs

1 Cosma Laura-Mihaela Educator – 

Centrul de Zi pentru Copii

ADMIS
2 PĂduraru Lavinia – Ana – Maria -//- ADMIS
3 Vișen Anca -//- ADMIS

   

Cu drept de contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba scrisa se va sustine in data de 15.10.2020, ora 10,00;     

Afisat astazi, 06.10.2020, ora 13,00