REZULTATUL SELECTARII DOSARELOR DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL  ORGANIZAT IN DATA DE 06.04.2021 proba scrisa si proba practica

0
460

NR.22671/26.03.2021

In conformitate cu prevederile Art.20 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectarii dosarelor depuse in vederea participarii la concursul din data de 06.04.2021, proba scrisa si proba practica:

 

Nr. crt. Nume si prenume

candidat

Postul pentru care candideaza/

Birou/Compartiment

Rezultat selectare

dosare concurs

1 Garagancea Cristina Administrator, tr.prof.I

Comp. Adm. piețe, târguri,

oboare

ADMIS
2 Găliceanu Alexandra           Maria -//- ADMIS
3 Miriță Elena -//- ADMIS
4 Buzăeanu Alina –          Mădalina Asistent social practicant

Comp. Autoritate Tutelară

ADMIS
5 Dolofan Laura -//- RESPINS – diploma de licenta nu       este in domeniul asistentei sociale conform conditiilor specifice din         anunt
6 Lungu Angela -//- ADMIS
7 Mirea Laura – Ștefania -//- RESPINS – nu face dovada           vechimii in specialitatea studiilor conform conditiilor specifice din         anunt
8 Corbu Florentina Infirmieră

Creșa nr.20

ADMIS
9 Bercu Florentina Administrator, tr.prof.I

Creșa nr.20

ADMIS
10 Bică Valeriu -//- ADMIS
11 Cojocaru Adrian –           Marian -//-  

 

RESPINS – nu face dovada           vechimii in activitate conform    conditiilor specifice din anunt

12 Gogioman Elena -//- ADMIS
13 Marcu Mădălina – Elena -//- ADMIS
14 Mihai Alina – Florentina -//- ADMIS
15 Sauca Geanina – Olivia -//- ADMIS
16 Sava Rodica -//- ADMIS
17 Bucur Ana Muncitor necalificat, tr.prof.I

Comp. Adm. piețe, târguri,

oboare

 

ADMIS

 

 

18 David Lăcrămioara -//- ADMIS
19   Sali Maria Muncitor necalificat, tr.prof.I

Comp. Întreținere

ADMIS

 

20 Vasile Cătălin Muncitor necalificat, tr.prof.I

Comp. Ecarisaj

ADMIS
21 Coman Petruța Emilia Muncitor calificat, tr.prof.II

Comp. Spații Verzi

ADMIS
22 Mihai Aurica -//- RESPINS – nu reiese din adeverinta medicala ca are o stare de sanatate corespunzatoare (apt de munca)
23 Simion Florentina -//- ADMIS
24 Iorga Mihai Muncitor calificat, tr.prof.I

Comp. Administrare cimitire

ADMIS
25 Iov Marian -//- RESPINS – nu face dovada            calificarii in nici una din meseriile              necesare conform conditiilor           specific din anunt

Cu drept de contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor.

Proba scrisa pentru posturile de Administrator, tr.prof.I- Comp. Adm. piețe, târguri, oboare, Asistent social practicant- Comp. Autoritate Tutelară, Infirmiera-Cresa nr.20, Administrator, tr.prof.I – Cresa nr.20 se va sustine in data de 06.04.2021, ora 10,00;

Proba practica pentru posturile de muncitori necalificati, tr.I, muncitor calificat tr.I si muncitor calificat tr.II, se va sustine pe data de 06.04.2021, ora 13.00.

 

Afisat astazi, 26.03.2021, ora 10.00