Rezultatul interviului sustinut in data de 03.06.2021 la concursul de recrutare din data de 27 mai 2021

0
135

    În conformitate cu prevederile art.67^1 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  cu modificările și completările ulterioare: ”Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”

Având în vedere prevederile art.41 lit.d), art.60, alin.(2) și art.62, alin.(3) din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

 

Nr.

crt

Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică vacantă 

pentru care candidează/Compartiment

Punctajul

interviului

Rezultatul interviului
1 34145/13.05.2021 Consilier, clasa I, grad profesional principal/Compartiment Strategii Programe și Statistici 100,00 Admis
2 31774/05.05.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Administrare Deumuri, Străzi-Măsurători Topo-Autorizare Agenți Economici 100,00 Admis
3 31992/05.05.2021 Consilier, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap 100,00 Admis
4 33426/11.05.2021 Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Autoritate Tutelară 100,00 Admis
5 34351/14.05.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Administrare Deumuri, Străzi-Măsurători Topo-Autorizare Agenți Economici 100,00 Admis
6 34157/13.05.2021 Consilier, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Autoritate Tutelară 100,00 Admis

 

  • După afișarea rezultatelor la proba interviu, candidații nemultumiți de rezultatele obtinuțe pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la ora afișarii rezultatului interviului, conform art.63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Anane Dorina – Inspector – Comp. Resurse Umane.
  • Afișat astazi 03.06.2021, ora 1300 , la sediul Primariei orasului Navodari și pe pagina de internet.