Rezultatul interviului la examenul de promovare în clasa I, organizat în data de 12.10.2020 (proba scrisă), în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
426

În conformitate cu prevederile Art.6, lit.e) din  Ordinul ANFP nr.1932/2009, comisia de examen comunică urmatoarele rezultate ale interviului:

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele candidatului Funcția publică Punctajul

interviului

Rezultatul interviului
1 Abagiu Ioana-Maria Inspector, clasa I, grad profesional asistent 97,00 Admis

Afișat astazi 12.10.2020, ora 1300