Rezultatul interviului la concursul de promovare, organizat în data de 07 decembrie 2021 (proba scrisă), în cadrul Primăriei orașului Năvodari, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu – Serviciul Relația cu Consiliul Local – Registru Agricol

0
498

Nr.83780/07.12.2021

    Având în vedere prevederile art.61 alin.(4) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr.

crt

Număr înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică de conducere 

vacantă / Compartiment

Punctajul

interviului

Rezultatul interviului
1 77993/11.11.2021 Șef Serviciu / Serviciul Relația cu Consiliul Local – Registru Agricol 100,00 Admis


Afișat astăzi 07 decembrie 2021, ora 14,00  la sediul și pe pagina de internet a Primăriei orașului Năvodari.

Secretar,

Referent de specialitate,

Epuraș Viorica