Rezultatul interviului din data de 25.07.2019 la concursul de RECRUTARE organizat in cadrul primariei orasului Navodari

0
338

Avand in vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale interviului organizat in data de 25.07.2019, ora 13.30:

 

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica Punctajul

interviului

Rezultatul interviului
1 Aftene Elena Consilier, clasa I, grad profesional superior – Comp. Relatii Publice 93,33 ADMIS
2 Mihaila Ramona Inspector, clasa I, grad profesional superior – Comp. Autoritate Tutelara-Relatia cu Consiliul Local 86,67 ADMIS

 

  • Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de cel mult 24 de ore de la afisare conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Ciocan Marinela, Inspector-Comp. Resurse Umane.
  • Se afiseaza azi, 25.07.2019 ora 16.00 , la sediul si pe site-ul Primariei orasului Navodari.