Rezultate finale ale examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la examenul organizat de Primaria Navodari in data de 16.12.2021 (proba scrisa)

0
391

Nr.87279/20.12.2021

Nr. crt. Număr înregistrare dosar de înscriere candidat Punctajul probei scrise Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 78442/15.11.2021 95 100 195 Admis
2 79041/16.11.2021 92 100 192 Admis
3 82301/02.12.2021 88,66 100 188,66 Admis
4 78685/15.11.2021 88,33 100 188,33 Admis
5 82329/02.12.2021 86,66 100 186,66 Admis
6 78591/15.11.2021 85,66 100 185,66 Admis
7 78531/15.11.2021 85 100 185 Admis
8 82317/02.12.2021 81,66 100 181,66 Admis
9 78453/15.11.2021 81,66 100 181,66 Admis
10 78420/15.11.2021 81,66 100 181,66 Admis

 

Afișat astăzi, 20.12.2021, ora 14.30, la sediu și pe site-ul Primăriei orașului Năvodari.

                                                                                                                                       Secretar,

Inspector,

Abagiu Ioana Maria