Punct de vedere cu privire la situația doamnei A.C. din Năvodari, prezentată pe o rețea de socializare

0
302

Primăria Orașului Năvodari, prin Direcția Asistență Socială, a făcut numeroase demersuri pentru soluționarea situației doamnei A.C. din Năvodari, iar ca urmare a mediatizării cazului pe o rețea de socializare, considerăm că este necesar să aducem câteva clarificări.

După analiza tuturor variantelor de sprijin existente pentru persoanele vârstnice (care au ajuns în stare de vulnerabilitate și a căror îngrijire nu se poate realiza la domiciliu), echipa Direcției Asistență Soială a constatat că singurul centru în care ar putea fi internată doamna A.C. este Căminul pentru Persoane Vârstnice din subordinea DGAS Constanța, situat pe Str. Unirii.

Cu toate că nici doamna A.C. și nici fiul acesteia nu colaborează cu asistenții sociali în vederea clarificării și rezolvării situației în care se află, precum și pentru obținerea documentelor necesare întocmirii dosarului de admitere în cămin, Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Năvodari a efectuat următoarele demersuri:

a) Pentru soluționarea situației doamnei A.C. și obtinerea documentelor medicale necesare instituționalizării (buletine medicale VDRL, ex. pulmonar, consult psihiatric), s-a menținut permanent legătura telefonic cu reprezentanții Serviciului Social din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Așa cum reiese din documentele medicale transmise de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, doamna A.C. prezintă mai multe probleme de sănătate, fiind diagnosticată inclusiv cu unele tulburari de ordin psihic, precum și cu scabie. Mai mult, reprezentanții Serviciului Social ne-au comunicat faptul că medicul psihiatru care a consultat-o pe doamna A.C. nu a dorit să elibereze adeverința din care să reiasă că pacienta este aptă pentru internare într-un cămin.

b) S-au purtat discuții telefonice cu reprezentanți ai Căminului pentru Persoane Vârstnice și a fost constituit dosarul în vederea internării (cu excepția adeverinței eliberată de către un medic psihiatru, din motivele prezentate la punctul anterior).

c) Ulterior, în data de 09.03.2020, reprezentanți ai celor două instituții – conducere și asistenți sociali – au avut o întalnire în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța, în vederea analizării dosarului de admitere. Întrucât lipsește adeverința eliberată de medicul psihiatru, cât și avizul dat de un medic dermatolog cu privire la prezența scabiei – condiții cerute de instituția menționată, la acest moment, doamna A.C. nu poate fi internată în cămin.

Precizăm că, în funcție de evaluările celor doi medici specialiști, psihiatru și dermatolog, reprezentanții Căminului pentru Persoane Vârstnice vor analiza și vor decide dacă doamna A.C. va fi admisă.

Alte demersuri făcute de echipa Direcției Asistență Socială în sprijinul doamnei A.C.:

d) Solicitări scrise către diverse instituții/compartimente pentru obținerea unor documente (ex. certificat fiscal, adeverință deținere pământ, adeverință medicală, verificare venituri etc.)

e) Întrucat fiul doamnei A.C. nu deține act de identitate valabil, a fost informat și i s-a oferit sprijin cu privire la demersurile necesare eliberării unei noi cărți de identitate/cărți provizorii, dar acesta a refuzat;

f) Identificare date de stare civilă privind membrii familiei, întrucat aceștia nu au prezentat niciun document și sprijin pentru obținerea unui duplicat al certificatului de naștere al A.C.

g) Implicare în vederea înhumării concubinului doamnei A.C. (familia a refuzat să se implice în acest sens);

Direcția Asistență Socială din cadrul Primăriei Năvodari a efectuat, așadar, toate demersurile necesare în vederea soluționării cazului doamnei A.C, dar precizăm faptul că finalizarea demersurilor noastre depinde și de alți specialiști/alte instituții, care își desfășoară activitatea în baza unor legi și proceduri de lucru. Apreciem și încurajăm spiritul civic al comunității și dorința de implicare în ajutorarea persoanelor aflate în nevoie și considerăm că doar împreună, instituții și cetățeni, vom putea găsi cele mai favorabile soluții în ceea ce privește cazurile sociale identificate, inclusiv cel al doamnei A.C.