Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 03.12.2021

0
513
 1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
 2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 30.09.2021
 3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare ce se vor acorda in anul scolar 2021-2022 in unitatile de invatamant
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 5. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta
 6. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor si serviciilor de piata pe teritoriul administrativ al Orasului Navodari
 7. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 348/06.11.2015 privind Strategia tarifara pentru perioada 2021-2029
 8. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou
 9. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou
 10. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou
 11. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari, str. Pescarusului nr. 88, bl. SP2
 12. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari, str. Pescarusului nr. 88, bl. SP2
 13. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. SOFI LEADER S.R.L. asupra unei suprafete de 2,01 mp din teren aferent imobilului IE 109883
 14. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.R.L., pentru un teren in suprafata de 31 mp, situat in Navodari, zona strada D9, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui PTAB
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea introducerii terenului in intravilan industrial pentru investitiile cladiri industriale, depozitare, ateliere, garaje, service auto, functiuni agricole si cladiri birouri
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire Complex – hotel, aparthotel, locuinte colective si functiuni conexe”, situat in Orasul Navodari, str. D25, Prelungirea D17, Prelungirea D18 si Promenada Navodari, Mamaia Nord TRUP 5
 17. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 253/30.09.2021 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu din inventarul domeniului privat al Orasului Navodari cu destinatia de sediu al Organizatiei de Management a Destinatiei Mamaia Nord

Ordinea de zi suplimentară

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă-Canal Constanța”

2. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 52812/17.12.2015 pentru locuinta situata in orasul Navodari, Str. Pescarusului, nr. 88, bl. SP2

3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”ECOvocacy” și a cheltuielilor legate de proiect, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Active Citizens Fund în Romania – Apel #3 – Activism civic și advocacy (Cultura democrativă și conștientizarea civică consolidate) – parte integrantă a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021