Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 30.12.2021

0
367
  1. Proiect de hotarâre cu privire la completarea si modificarea HCL nr. 307/21.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2021
  2. Proiect de hotarare cu privire la incadrarea pe zone fiscale a terenurilor din intravilanul UAT Navodari in vederea impozitarii incepand cu anul 2022