1. Proiect de hotarare cu privire la alegerea Viceprimarului Orasului Navodari
  2. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2020