Primăria Orașului Năvodari organizează licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 355mp

0
160

PRIMĂRIA ORAŞ NĂVODARI organizează licitaţie publica în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren in suprafata de 355mp, situat în oraşul Năvodari, strada S18, lot 31, judetul Constanta.

Preţul de pornire al licitatiei este de 12,24lei/mp/an.

Taxa de participare la licitatie este de 500 lei.

Garantia de participare la licitatie este in valoare de 2173lei

Începând din 21.10.2022 se poate ridica documentaţia de participare la licitaţie de la sediul Primăriei Năvodari, camera 17.

Ofertele se depun cu cel putin 24 de ore inainte de data organizarii licitatiei la Registratura Primariei Navodari, str. Dobrogei nr. 1

Licitaţia se va organiza în data de 14.11.2022, ora 13,00, la sediul Primariei Orasului Navodari