Indicatori aferenti executiei Bugetului Local la trimestrul II 2020