Indemnizaţia pentru creşterea copilului în 2016. Noutăţi, condiţiile de acordare şi actele necesare

0
626
indemnizatie copil

indemnizatie copilDe la 1 iulie a intrat  în vigoare Legea nr. 66/2016 prin care se modifică OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. Noile prevederi sunt menite să încurajeze părinţii să stea mai mult timp acasă cu copiii, precum şi să asigure un suport financiar suplimentar.

Modificările privesc în special condiţiile de acordare a beneficiilor (perioada de referinţă în care părintele trebuie să realizeze venituri), durata concediului, cuantumul indemnizaţiei lunare şi perioada de acordare a stimulentului de inserţie. Conform actualei reglementări beneficiază de concediu pentru creşterea copilului şi indemnizaţie lunară persoanele care au realizat venituri timp de 12 luni în ultimul an anterior naşterii copilului. Prin urmare, o

condiţie esenţială pentru acordarea concediului şi a indemnizaţiei este prestarea unei activităţi impozabile pentru o perioadă neîntreruptă de 12 luni.

Începând cu data de 1 iulie mai mulţi părinţi vor putea beneficia de concediu şi indemnizaţie, având în vedere că Legea nr. 66/2016 nu mai impune realizarea de venituri într-o perioadă neîntreruptă de timp, ci cele 12 luni în care părintele trebuie să realizeze venituri se calculează pe o perioadă de 2 ani anteriori naşterii copilului.

Condiţiile pentru acordarea concediului de creştere a copilului:

Pentru a putea beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, părinţii, tutorii ori persoanele care îl în plasament trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să aibă domiciliul sau reşedinta pe teritoriul României;
– să locuiască împreună cu copilul şi să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia;
– să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni anterioare naşterii, adopţiei, ori luării în plasament a copilului. Aceste venituri pot proveni din salarii, activităţi independente, activităţi agricole, dar şi ajutorul de şomaj sau indemnizaţia de creştere a copilului. De indemnizaţie pentru creşterea copilului beneficiază şi cei care se află în concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare profesinală sau cursuri la zi.

CINE, CÂND ȘI UNDE TREBUIE SĂ DEPUNĂ CEREREA ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE CONCEDII:

          1.  PERSOANELE CARE SE AFLĂ ÎN PLATĂ ȘI CARE AU OPTAT INIŢIAL PENTRU CONCEDIUL DE CREŞTERE A  COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI LUNARE PÂNĂ LA ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 1 AN ŞI CARE:

A) Se află în concediu de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei şi doresc rămânerea în concediu şi plata indemnizaţiei (prelungire) până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la AJPIS:

 • CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA concediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare (cererea se depune cu cel puţin 30 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, altfel spus, copilul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 0-11 luni la data de 01 iulie 2016);
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entităţile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea iniţială a dreptului;

B) SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI ŞI DORESC INTRAREA ÎN STIMULENTUL DE INSERTIE până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la sediul Primăriei:

 • CERERE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE (cererea se depune cu cel puţin 30 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, altfel spus, copilul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 0-11 luni la data de 01 iulie 2016)
 • acte doveditoare privind reluarea activității;

C) SE AFLĂ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERŢIE şi doresc RELUAREA CONCEDIULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la AJPIS:

 • CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA CONCEDIULUI DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE (cererea se depune oricând înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani);
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entităţile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea iniţială a dreptului;

D) SE AFLĂ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERŢIE şi doresc CONTINUAREA PLĂŢII STIMULENTULUI DE INSERŢIE (prelungire) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap:

 • NU TREBUIE SĂ DEPUNĂ NICIUN DOCUMENT, prelungirea se face automat, de către sistemul informatic;

E) SE AFLĂ ÎN CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ şi doresc RELUAREA CONCEDIULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la AJPIS:

 • CERERE PENTRU PRELUNGIREA/RELUAREA concediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare;
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entităţile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea iniţială a dreptului;

Cererile şi actele doveditoare se transmit la AJPIS care a plătit dreptul:

 • prin e-mail la adresele afişate, în format scanat

sau

 • prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”

sau

 • direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială/ Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti;

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni şi Miercuri: 8.30-18.00

Marţi, Joi şi Vineri: 8.30-16.00

 

           2.  PERSOANELE CARE SE AFLĂ ÎN PLATĂ ȘI CARE AU OPTAT INIŢIAL PENTRU CONCEDIUL DE CREŞTERE A    COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI LUNARE PÂNĂ LA ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI ŞI CARE:

A) SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI şi doresc RĂMÂNEREA ÎN CONCEDIU şi plata indemnizaţiei până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani:

 • NU TREBUIE SĂ DEPUNĂ NICIUN DOCUMENT, modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare aferente se realizează din oficiu, pe baza documentelor care au stat la baza acordării dreptului

B) SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI şi doresc INTRAREA ÎN STIMULENTUL DE INSERTIE până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la sediul Primariei:

 • CERERE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE,  în situaţia în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND RELUAREA ACTIVITĂŢII;

C) SE AFLĂ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERŢIE și doresc RELUAREA CONCEDIULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la AJPIS:

 • CERERE PENTRU PRELUNGIREA/RELUAREA concediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare;
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entitățile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea inițială a dreptului;

D) SE AFLĂ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERŢIE şi doresc CONTINUAREA PLĂŢII STIMULENTULUI DE INSERŢIE (prelungire) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap:

 • NU TREBUIE SĂ DEPUNĂ NICIUN DOCUMENT, prelungirea se face automat, de către sistemul informatic.

Mai jos regăsiți  tabelul explicativ în ceea ce privește aplicare normelor de concediu și indemnizațiile lunare pentru creșterea copiilor (CICC).

Pentru situații uzuale de depunere a cererii sau de recalculare sumă din oficiu, cererile se depun la agenția județeană pentru plăți și Inspecție socială din Constanța, strada Decebal nr.13a  (în  clădirea cu Casa de Pensii)

 

BENEFICIUL   ACORDAT

DEPUNERE CERERE

RECALCULARE SUMĂ

REZULTAT

DA

NU

DA

NU

Măsura

Suma

Indemnizație concediu creștere copil (ICC)

1 an

X

X

Prelungire concediu până la 2 ani

85% din media veniturilor declarate la stabilirea dreptului inițial

Min.  1.063 lei

Fără plafonare

Stimulent de inserție

Opțiune inițială concediu

1 an

X

X

Reintrare în ICC

85% din media veniturilor declarate la stabiliea dreptului inițial

Min.  1.063 lei

Fără plafonare

X

X

Rămânere în stimulent până la 3 ani

50% din indemnizaţia minimă

531 lei

Indemnizație concediu creștere copil

2 ani

X

X

Menținere concediu stabilit cu recalculare din oficiu a cuantumului

85% din media veniturilor declarate la stabilirea dreptului inițial

Min. 1.063 lei

Fără plafonare

Stimulent de inserție

Opțiune inițială concediu

2 ani

X

X

Prelungire până la 3 ani, în condițiile legii

50% din indemnizaţia minimă

531 lei

Indemnizație concediu creștere copil

cu dizabilitate 0-3 ani

X

X

Menținere concediu stabilit cu recalculare din oficiu a cuantumului

85% din media veniturilor declarate la stabilirea dreptului inițial

Min. 1.063 lei

Fără plafonare

Stimulent de inserție copil cu dizabilitate 0-3 ani

X

X

Prelungire până la 4 ani, în condițiile legii

50% din indemnizaţia minimă

531 lei

Concediu fără plată creștere copil 1-2 ani

X

X

Reintrare în ICC

85% din media veniturilor declarate la stabilirea dreptului inițial

Min.  1.063 lei

Fără plafonare

Indemnizație creștere copil cu dizabilitate 3-7ani

X

Menținere concediu stabilit cu recalculare din oficiu a cuantumului

1063 lei

Sprijin lunar acordat pentru creșterea copilului cu dizabilitate (0 – 3 ani și/sau  3 – 7 ani) sau persoanei cu dizabilitate care are în îngrijire un copil ( 0 – 2 ani și/sau 2 – 7 ani)

X

Recalculare din oficiu a cuantumului

De la 150 lei la159 lei

De la 300 lei la 372 lei

De la 450 lei la 478 lei

Sprijin pentru persoanele care au în întreţinere un copil cu dizabilitate și optează pentru program redus de lucru, conform

art. 32 alin. (1) lit. a)

din OUG nr. 111/2010

 

X

Intrare în ICC

50% din indemnizaţia minimă

531 lei