Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 04.06.5020

HCL nr.86 din 04.06.2020 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 30.03.2020

HCL nr.87 din 04.06.2020 – aplicarea prevederiloe OUG 69_2020 pentru instituirea unor masuri fiscale

HCL nr.90 din 04.06.2020 privind revocarea HCL nr. 60_2020 – achizitionarea materiale sanitare de protectie

HCL nr.91 din 04.06.2020 privind revocarea HCL nr. 71_2020 – masuri privind evitarea raspandirii COVID-19

HCL nr.92 din 04.06.2020 privind revocarea HCL nr. 67_2020 – schimbare partiala destinatie teren

HCL nr.93 din 04.06.2020 aprobare drept de uz si servitute in favoarea E-DISTRIBUTIE teren 45mp

HCL nr.94 din 04.06.2020 aprobare drept de uz si servitute in favoarea E-DISTRIBUTE teren 80mp

HCL nr.95 din 04.06.2020 aprobare drept de uz si servitute in favoarea E-DISTRIBUTE teren 44mp

HCL nr.96 din 04.06.2020 obiectul de investitii Imbunatatire acces in Navodari-loc.Lumina-Sibioara

HCL nr.97 din 04.06.2020 obiectul de investitii Extindere cimitir si construire cladiri conexe

HCL nr.98 din 04.06.2020 privind vanzare teren Str. Viitorului lot 3

HCL nr.99 din 04.06.2020 darea in administrare catre CS Navodari a terenului de sport-TaraPiticilor

HCL nr.100 din 04.06.2020 privind obiectul de investitii Extindere Gradinita Veseliei

HCL nr.101 din 04.06.2020 privind obiectul de investitii Extindere Cresa nr. 20

HCL nr.102 din 04.06.2020 investitia Retea canalizare, statie de pompare si conducta refulare StrA6

HCL nr.103 din 04.06.2020 aprobare Plan de actiuni pentru repartizarea orelor de munca Legea 416

HCL nr.104 din 04.06.2020 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere Polaris

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 25.05.5020

1.HCL nr. 79 din 25.05.2020 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

2.HCL nr. 80 din 25.05.2020 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2019

3.HCL nr. 81 din 25.05.2020 cu privire la prelungire contract de inchiriere locuinta Aleea Crinului

4.HCL nr. 82 din 25.05.2020 cu privire la prelungire contract de inchiriere locuinta Str. Marii

5.HCl nr. 83 din 25.05.2020 cu privire la prelungire contract de comodat

6.HCL nr. 84 din 25.05.2020 – aprobarea situatiilor financiare anuale pentru Termica Distributie pe anul 2019

7.HCL nr. 85 din 25.05.2020 – aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli Termica Distributie pe anul 2020

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din
data de 08.05.2020

HCL nr. 76 din 08.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

HCL nr. 77 din 08.05.2020 privind Metodologia de acordare ajutor financiar familiilor pentru plata servicii bona

HCL nr. 78 din 08.05.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Vasilache Florin

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din
data de 06.04.2020

HCL nr.73 din 6.04.2020 – implementarea proiectului Finalizare si modernizare Casa de Cultura si extindere si modernizare Centrul Civic

HCL nr. 75 din 6.04.2020 – proiect Extindere si amenajare Scoala nr. 3 si modernizare cai de acces

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 26.03.2020

HCL nr.68 din 26.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

HCL nr.69 din 26.03.2020 privind prorogarea unor termene de plata a obligatiilor bugetare

HCL nr.70 din 26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Orasului Navodari

HCL nr.71 din 26.03.2020 privind aprobarea unor masuri privind evitarea raspnadirii COVID-19

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 11.03.2020

HCL nr.65 din 11.03.2020 executie Lucrari de reparatii trama stradala de catre Termica Distributie Navodari

HCL nr.66 din 11.03.2020 indreptare eroare materiala din Anexa II din HCL nr.57 din 27.02.20202 – salarii personal contractual

HCL nr.67 din 11.03.2020 schimbare partiala destinatie teren

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 06.03.2020

1.HCL nr.63 din 06.03.2020 aprobare caiet de sarcini lucrari de reparatii trama stradala

2.HCL nr.64 din 06.03.2020 aprobare PUD pentru Amenajare parcare supraetajata

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 27.02.2020

1.HCL nr.8 din 27.02.2020 modificarea comisiei de validare a mandatelor CL

2.HCL nr.9 din 27.02.2020 validare mandat consilier local Sosnovschi Andreea Simona

3.HCL nr.10 din 27.02.2020 validare mandat consilier local Lazar Alexandru Marius

4.HCL nr.11 din 27.02.2020 validare mandat consilier local Dirloaica Ion

5.HCL nr.12 din 27.02.2020 modificarea componentei comisiilor de specialitate CL

6.HCL nr.13 din 27.02.2020 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 2019

7.HCL nr.14 din 27.02.2020 acoperire deficit 2019

8.HCL nr.15 din 27.02.2020 din aprobare buget pe anul 2020

9.HCL nr.16 din 27.02.2020 ajutor de urgenta Echimescu Stefania

10.HCL nr.17 din 27.02.2020 aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor

11.HCL nr.18 din 27.02.2020 salarii de baza functionari publici si personal contractual

12.HCL nr.19 din 27.02.2020 privind activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare

13.HCL nr.20 din 27.02.2020 drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea

14.HCL nr.21 din 27.02.2020 retragere drept de folosinta loturi de teren Legea 15

15.HCL nr.22 din 27.02.2020 aprobarea situatiei terenurilor disponibile Legea 15

16.HCL nr.23 din 27.02.2020 aprobarea listei de repartizare terenuri Legea 15

17.HCL nr.24 din 27.02.2020 stabilirea destinatiei de locuinte de serviciu

18.HCL nr.25 din 27.02.2020 concesionarea spatiului avand drept destinatie Cabinet Medical Individual

19.HCL nr.26 din 27.02.2020 prelungire contract de concesiune Cabinet Medical Individual

20.HCL nr.27 din 27.02.2020 prelungire contract de concesiune Cabinet Medical Individual

21.HCL nr.28 din 27.02.2020 prelungire contract de concesiune Cabinet Medical Individual

22.HCL nr.29 din 27.02.2020 prelungire contract de concesiune Cabinet Medical Individual

23.HCL nr.30 din 27.02.2020 prelungire contract de inchiriere spatiu 5 Piata Centrala

24.HCL nr.31 din 27.02.2020 prelungire contract de inchiriere spatiu 6 Piata Centrala

25.HCL nr.32 din 27.02.2020 prelungire contract de inchiriere locuinta

26.HCL nr.33 din 27.02.2020 prelungire contract de inchiriere locuinta

27.HCL nr.34 din 27.02.2020 prelungire contract de inchiriere locuinta sociala

28.HCL nr.35 din 27.02.2020 prelungire contract de inchiriere locuinta sociala

29.HCL nr.36 din 27.02.2020 prelungire contract de inchiriere locuinta sociala

30.HCL nr.37 din 27.02.2020 prelungire contract de inchiriere locuinta sociala

31.HCL nr.38 din 27.02.2020 nivel minim redeventa cabinet medical

32.HCL nr.39 din 27.02.2020 nivel minim redeventa cabinet medical

33.HCL nr.40 din 27.02.2020 constituire drept de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra unui t

34.HCL nr.41 din 27.02.2020 constituire drept de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra unui t

35.HCL nr.42 din 27.02.2020 constituire drept de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra unui t

36.HCL nr.43 din 27.02.2020 constituire drept de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra unui t

37.HCL nr.44 din 27.02.2020 constituire drept de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra unui t

38.HCL nr.45 din 27.02.2020 vanzare teren prin licitatie publica

39.HCL nr.46 din 27.02.2020 vanzare teren prin licitatie publica

40.HCL nr.47 din 27.02.2020 vanzare teren prin licitatie publica-1

41.HCL nr.48 din 27.02.2020 vanzare teren prin licitatie publica

42.HCL nr.49 din 27.02.2020 dezmembrare imobil-teren

43.HCL nr.50 din 27.02.2020 actualizare lista de prioritati 2020 locuinte sociale

44.HCL nr.51 din 27.02.2020 aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar an scolar 2020-2021

45.HCL nr.52 din 27.02.2020 reglementarea semnalizarii rutiere in orasul Navodari

46.HCL nr.53 din 27.02.2020 aprobare SF privind investitia Modernizare strazi in zona de nord a orasului

47.HCL nr.54 in 27.02.2020 aprobare SF privind investitia Echipare tehnico-edilitara strazi in zona de nord a or

48.HCL nr.55 din 27.02.2020 aprobare manifestari cultural-artistice pe anul 2020

49.HCL nr.56 din 27.02.2020 aprobare Organigrama si Stat de functii CS Navodari pe anul 2020

50.HCL nr.57 din 27.02.2020 aprobare Organigrama si Stat de functii Primaria Navodari

51.HCL nr.58 din 27.02.2020 demarare procedura de realizare investitie Realizare parcari in zona de litoral

52.HCL nr.59 din 27.02.2020 aprobare Plan de Ordine si Siguranta Publica pe anul 2020

53.HCL nr.60 din 27.02.2020 achizitionare materiale sanitare de protectie

54.HCl nr.61 din 27.02.2020 aprobare cota de coparticipare realizare extindere retea electrica Midia

55.HCL nr.62 din 27.02.2020 aprobarea principalelor manifestari spotive pe anul 2020

 

 

Hotărâri adoptate de Consiliul Local Năvodari în ședința extraordinară din 20.02.2020

  1. HCL 1 din 20.02.2020 alegerea presedintelui de sedinta

2. HCL 2 din 20.02.2020 incetarea mandatului de consilier local Coman Ilie

3. HCL 3 din 20.02.2020 incetarea mandatului de consilier local Stan Liviu Marian

4. HCL 4 din 20.02.2020 incetarea mandatului de consilier local Cheizis Liliana

5. HCL 5 din 20.02.2020 aprobare cerere de finantare si cheltuieli Iluminat Public

6. HCL 6 din 20.02.2020 aprobare cerere de finantare si cheltuieli Realizare parc expozitie machete si amfiteatru in aer liber

7. HCL 7 din 20.02.2020 aprobare cerere de finantare si cheltuieli Extindere si amenajare Scoala nr. 3