COMUNICAREA DE ACCEPATRE OFERTA DEPUSA DE GRIGORICIUC