Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul pentru care candideaza Medie punctaj proba interviu Rezultat

interviu

1 Cristea Marin Muncitor calificat, tr.prof.III

Comp.Intretinere-Reparatii

97.33 Admis
2 Mirzan Dumitru Muncitor calificat, tr.prof.IV

Comp.Intretinere-Reparatii

85.33 Admis

Cu drept de contestație până pe data de 15.04.2019, ora 10.00

Afișat astăzi, 12.04.2019, ora 10.00