Anunț recrutare și selecție personal în afara organigramei pentru implementarea proiectului finanțat pe fonduri europene nerambursabile