Anunț de suspendare a examenului/concurs de promovare în grad profesional

0
601

Anunt suspendare examen-Concurs de promovare in grad profesional