Anunț atribuire ca urmare a procedurii de selecție nr. 37196 din 05.05.2017

0
373

A N U N T

Urmare procedurii de selectie nr. 37196 din 05.05.2017 privind incheierea unui Acord de parteneriat cu entitati publice sau de drept privat, in vederea depunerii cererii de finatare in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa 4.1 se admit castigatoare ofertele depuse de:

 

– SC Management & Training Solutions SRL – 80 puncte

– Asociatia Hermes Bucuresti – 85 puncte

– SC Arta Cunoaterii Pure SRL – 60 puncte

 

Contestatiile pot fi depuse pana la data de 25.05.2017 (INCLUSIV), ora 16:00.

 

Rezultatul selectiei va fi comunicat ofertantilor, prin posta electronica, la coordonatele de contact din fisele de parteneri.

 

ANUNT FINAL SELECTIE PARTENERI 29.05.2017