Un nou proiect pentru Năvodari

0
665

A fost elaborat și depus un nou proiect – ,,Creșterea eficienței energetice a clădirii Liceului Tehnologic Lazăr Edeleanu” Năvodari pentru a fi finanțat din fondurile Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B – Clădiri publice.
Beneficiile pe care locuitorii orașului Năvodari le vor avea ca urmare a implementării proiectului vor fi:
1. Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității de învățământ în Liceul Tehnologic Lazar Edeleanu pentru un număr de 848 elevi in acest an scolar si 66 cadre didactice prin:
• îmbunătățirea condițiilor de igiena si confort termic interior;
• reducerea pierderilor de căldura si a consumurilor energetice;
• reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apă caldă de consum;
• reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.
2. Reabilitarea celor 3 corpuri de clădire a liceului, inclusiv sala de sport, toate în suprafață totală desfășurată de 7.209 mp și o suprafață utilă de 5.947,2 mp. Pentru toate aceste corpuri de clădire, se va executa izolarea termică a peretilor exteriori, termoizolarea pereţilor în zona soclului, înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în clădire, înlocuită cu tâmplărie eficientă energetic, lucrări de înlocuire a tamplăriei interioare, termo-hidroizolarea terasei, reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat, precum și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
3. Instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consum propriu, instalații cu panouri solare fotovoltaice;
4. Executarea unor lucrări complementare lucrărilor de creștere a eficienței energetice – lucrări de refacere a trotuarului de protectie, crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, se vor crea grupuri sanitare distincte, utilate corespunzător pentru persoanele cu dizabilități, rampe de acces ș.a.
Pe lângă avantajele menționate mai-sus, ca urmare a realizării proiectului se preconizează o scădere a consumului anual specific de energie primara la 114 kwh/mp/an, urmând a se înregistra o reducere a consumului cu aproximativ 40 % față de consumul inițial în condițiile în care 11,72 % din consumul total de energie primara va fi realizat din surse regenerabile de energie, înregistrându-se astfel economii la bugetul local concomitent cu îmbunătățirea condițiilor de învățământ.
Proiectul are avizul Ministerului Educației Naționale, instituție care și-a dat acordul pentru realizarea acestei investiții.
Valoarea totală a proiectului este de 1.469.161,14 EUR, iar contribuția Primăriei Năvodari este de doar 2% din cheltuielile eligibile.