Planul anual privind situatia socio – economica si de mediu pe 2018