Studiu privind identificarea nevoilor sociale ale comunităţii năvodărene

0
186

Studiul de faţă a fost realizat de Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Oraşului Năvodari. Scopul studiului a fost acela de a identifica unele nevoi din comunitatea năvodăreană, cât şi dacă aceasta cunoaşte serviciile sociale acordate pe plan local şi cum se vede implicată în problematica socială locală.

Chestionarul a fost aplicat pe 250 subiecţi – locuitori ai oraşului Năvodari, lucru realizat de voluntarii Direcţiei de Asistenţă Socială. Cei 26 voluntari, instruiţi în prealabil, au fost împărţiţi pe echipe şi zone ale oraşului. Astfel, în perioada 02–20.11.2009, aceştia au aplicat chestionarele, pe stradă.

Chestionarul conţine 17 întrebări, fiecare având mai multe variante de răspuns. Respondenţilor le-a fost specificat să aleagă un singur răspuns, care îi reprezintă cel mai bine; în acest fel, a fost simplificat şi procesul de codificare şi interpretare a răspunsurilor.

Au fost abordate principalele domenii ale asistenţei sociale, respectiv: protecţia copilului şi familiei, violenţa în familie, consumul de substanţe toxice, protecţia persoanelor fără adăpost, a persoanelor cu handicap, protecţia socială a persoanelor fără venituri şi servicii sociale pentru persoanele în vârstă.

Ultima etapă a constat în centralizarea datelor culese din cele 240 chestionare valide şi interpretarea acestora. Rezultatele obţinute sunt prezentate mai jos.