Serviciul Public Voluntar pentru Situații de Urgență

0
501

{slider Serviciul Public Voluntar pentru Situații de Urgență}

Atributii generale :

 • prevenirea populatiei asupra atacurilor inamicului din aer sau a dezastrelor.
 • protectia populatiei împotriva efectelor armelor de nimicire în masa si conventionale, sau a dezastrelor .
 • asigurarea protectiei bunurilor materiale si a valorilor culturale
 • participarea la actiunile de limitare si înlaturare a atacurilor inamicului sau a dezastrelor.
 • participarea la asanarea teritoriului de munitie neexplodata.
 • pregatirea populatiei în vederea asigurarii protectiei.
 • participarea cu forte si mijloace specifice la pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare.
 • saptamânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare.

Atributii specifice în cadrul dezastrelor:

 • organizeaza, controleaza si coordoneaza apararea împotriva dezastrelor conform planurilor de aparare, precum si dotarea cu mijloace de aparare si interventie.
 • instiinteaza operativ populatia, institutiile si agentii economici pe baza sistemului informational propriu si centralizat, despre iminenta producerii dezastrelor.
 • asigura conditiile de functionare a comisiei municipale de aparare împotriva dezastrelor si a secretariatului tehnic.
 • participa la cererea Inspectoratului Judetean de Protectie Civila si a comisiilor guvernamentale de aparare împotriva dezastrelor si a comisiilor centralizate pe tipuri de dezastre cu specialisti, mijloace tehnice si aparatura, la actiunile de interventie si de refacere.
 • asigura pregatirea personalului propriu pentru apararea împotriva dezastrelor.
 • asigura integrarea în strategia generala de aparare împotriva dezastrelor.

Atributii specifice pe linie de specialitate :

 • intocmeste si actualizeaza în cooperare cu comisiile de protectie civila documente operative si de conducere de protectie civila.
 • organizeaza, coordoneaza si controleaza modul de realizare a masurilor de protectie civila la autoritatile publice locale, institutii publice si agenti economici pâna la 50 de salariati.
 • organizeaza comisiile si formatiunile de protectie civila ale orasului Navodari.
 • intocmeste si actualizeaza documentele de mobilizare ale indicativului propriu.
 • asigura, verifica si mentine în mod permanent starea de functionare a punctelor de comanda (locurilor de conducere) de protectie civila si dotarea lor cu materialele si documentele necesare potrivit legislatiei în vigoare.
 • asigura masurile organizatorice, materiale si documentele necesare privind înstiintarea si aducerea personalului de conducere la sediu, în mod oportun în caz de dezastru sau la ordin.
 • organizeaza si conduce pregatirea lunara a formatiilor si verificarea lor prin alarmare, în vederea mentinerii starii de operativitate si de interventie în caz de dezastre.
 • organizeaza si conduce prin comisiile de protectie civila de specialitate potrivit ordinelor sefului protectiei civile, actiunile formatiilor de protectie civila pentru înlaturarea urmarilor produse de dezastre, atacuri aeriene sau teroriste.
 • elaborareaza si duce la îndeplinire planurile de pregatire pentru interventie civila anuala, pregatirea comisiilor, dezvoltarea bazei materiale de instruire.
 • conduce prin membrii comisiilor pregatirea acestora si a salariatilor, tinerea evidentei pregatirii si raportarea lunara a datele despre aceste activitati la Inspectoratul Judetean de protectie civila .
 • conduce lunar instructajele metodice, exercitiile tactice planificate potrivit documentelor întocmite în acest scop.
 • asigura studierea si cunoasterea de catre comisiile de protectie civila a particularitatilor municipiului Sibiu si a principalelor caracteristici care ar influenta urmarile atacurilor din aer sau ale celor produse de dezastre;
 • asigura colaborarea cu formatiunile de paza, pompieri si de Cruce Rosie pentru realizarea masurilor de protectie cuprinse în documentele operative si pentru desfasurarea pregatirii de protectie civila în special, pe timpul aplicatiilor, exercitiilor si al lichidarilor urmarilor unor dezastrelor.
 • intocmeste situatia cu mijloacele, aparatura, utilajele si instalatiile din dotare, care pot fi folosite în caz de dezastre si în situatii speciale si o actualizeaza permanent;
 • planifica, îndruma si urmareste activitatile desfasurate de comisiile de protectie civila pentru realizarea masurilor de protectie a orasului si a bunurilor materiale;
 • impreuna cu comisiile de protectie civila de specialitate întocmeste planul de protectie civila, planul de aparare împotriva dezastrelor.
 • asigura organizarea si înzestrarea comisiilor si formatiilor potrivit instructiunilor în vigoare precum si actualizarea permanenta a situatiei acestora;
 • asigura mijloacele si aparatura necesara pentru functionarea posturilor de observare, se ocupa nemijlocit de pregatirea grupelor de cercetare pentru asigurarea intrarii acestora în functiune la ordin;
 • asigura mentinerea în stare de utilizare a adaposturilor de protectie civila, evidenta si respectarea normelor privind întrebuintarea acestora;
 • urmareste realizarea mijloacelor de decontaminare prevazute în planuri.
 • asigura conditii de depozitare, conservare, întretinere si folosire corecta a tehnicii, aparaturii si a materialelor din înzestrare.
 • prezinta Inspectoratului Judetean de protectie civila informari cu privire la realizare masurilor de protectie civila si a pregatirii si alte probleme specifice;
 • asigura baza materiala a instruirii comisiilor si formatiunilor si a caracterului practic – aplicativ al acesteia si executarea controlului pregatirii comisiilor si formatiunilor;
 • participa la toate convocarile, bilanturile, analizele si la alte activitati organizate de esaloanele superioare;
 • prevede în planul de mobilizare a economiei nationale materialele necesare completarii înzestrarii formatiunilor de protectie civila.
 • prezinta propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea si realizarea masurilor de protectie civila;
 • asigura permanent respectarea regulilor de pastrare, mînuire si evidenta a documentelor secrete de serviciu, hartilor si literaturii de protectie civila.
 • organizeaza prezentarea de sedinte si exercitii demonstrative metodice la acele categorii de pregatire stabilite de Seful Inspectoratului Judetean de Protectie Civila cât si pentru temele cu continut complex;
 • elaboreaza cu sprijinul celorlalti specialisti din cadrul inspectoratului, documente de protectie civila pentru conducere si informare;
 • actualizeaza planul de protectie civila, planul de protectie si interventie la dezastre si planul de evacuare;
 • organizeaza cercetarea de protectie civila
 • urmareste îndeplinirea masurilor de protectie civila si desfasurarea actiunilor de interventie;
 • raspunde de organizarea si coordonarea activitatilor pentru realizarea masurilor de protectie a cetatenilor si a bunurilor materiale împotriva atacului inamicului sau a dezastrelor prin adapostire, mascarea obiectivelor importante, deblocarea adaposturilor, înlaturarea avarilor la retelele de gospodarire comunala, deblocarea si refacerea cailor de acces si evacuare;
 • urmareste executia adaposturilor la noile investitii în constructie sau la extinderile imobilelor existente în orasul Navodari, potrivit instructiunilor si normelor tehnice în vigoare;
 • urmareste în permanenta capacitatea de interventie a formatiunilor de protectie civila ;
 • organizeaza si tine evidenta personalului, materialelor si tehnicii pentru comisiile si formatiunile de protectie civila;
 • organizeaza si coordoneaza aplicarea masurilor pe linie de protectie împotriva contaminarii radioactive, toxice, biologice, în caz de atac cu arma N.B. C., accident nuclear sau chimic si în situatii de dezastre ;
 • coordoneaza masurile de asistenta medico-sanitara si sanitar- veterinara în situatiile mai sus mentionate ;
 • organizeaza, coordoneaza, îndruma si tine evidenta comisiilor si formatiunilor de protectie N.B.C. – mediu, medicale, sanitar – veterinare, agricultura si alimentatie ;
 • tine evidenta substantelor chimice existente la agentii economici din oras, care pot fi folosite pentru executarea decontaminarii ;
 • centralizeaza, analizeaza si sistematizeaza informatiile de specialitate prezentând propuneri pentru stabilirea conceptiei ;
 • elaboreaza documentele pe linia specialitatii si asigura transmiterea lor.
 • tine evidenta personalului, materialelor, tehnicii si posibilitatilor de interventie pentru comisiile si formatiunile de protectie civila;
 • raspunde nemijlocit de înstiintarea si alarmarea populatiei din orasul Navodari;
 • asigura primirea si transmiterea semnalelor de înstiintare despre pericolul atacurilor inamicului, dezastrelor precum si a datelor despre situatia de radiatie, chimica si biologica;
 • asigura actionarea la timp a sistemelor de înstiintare – alarmare din oras;
 • controleaza periodic modul de exploatare a mijloacelor de transmisiuni;
 • are obligatia de a cunoaste posibilitatile sistemului de telecomunicatii teritorial, solicitând folosirea acestuia pentru nevoile Compartimentului de Protectie Civila;
 • planifica, organizeaza si urmareste executarea reparatiilor la întreaga aparatura de înstiintare si alarmare;
 • coordoneaza masurile de restabilire a sistemelor de înstiintare-alarmare dezorganizate în urma atacului inamicului sau din alte cauze;
 • constituie echipe de alarmare la nivelul orasului Navodari;
 • coordoneaza si îndruma pregatirea formatiunilor de transmisiuni – alarmare;
 • indeplineste si alte atributii prevazute de lege, în baza actelor emise de ministere si alre autoritati ale administratiei publice centrale, de hotarâri ale Consiliului Judetean sau încredintate de consiliul local, de catre primar sau de sefii ierarhici.
 • urmareste si coordoneaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor în cadrul Primariei orasului Navodari.
 • intocmeste si actualizeaza periodic documentatia privind evidenta militara a angajatilor primariei si de M.L.M.
 • colaboreaza cu celelalte directii si servicii la prelucrarea si întocmirea documentelor de protectia muncii la nivelul Primariei orasului Navodari.
 • tine evidenta documentelor cu caracter secret de serviciu si executa inventarierea si gestionarea acestora.

{/sliders}