Se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire

0
552

Persoanele care doresc să beneficieze de ajutorul de încalzire pentru locuință cu combustibili solizi și lichizi (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri), pentru sezonul rece 2017-2018, conform OUG 70/2011 privind măsurile de asistență socială în perioada sezonului rece, pot depune cererile și actele doveditoare, la sediul Direcției Asistență Socială, str. Sănătății, nr.3, în perioada 1-20 ale fiecărei luni, în programul de funcționare al instituției.
Menționăm faptul că cererea va fi însoțită de următoarele acte
doveditoare:
-Cerere tip de la sediul Direcției Asistență Socială
-Acte de identitate pentru toți membrii familiei (ORIGINAL ȘI COPIE)
-Certificat de căsătorie ( ORIGINAL ȘI COPIE, Certificat de deces unde este
cazul)
-acte doveditoare pentru veniturile realizate( Cupon pensie, Adeverință
salariat, etc.)
-Contractul casei (ORIGINAL ȘI COPIE)
-Dosar cu șină.