Nr.34388/08.09.2020                                

Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru angajare fără concurs, pe durată determinată

ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă

 

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele

candidatului

Funcția

contractuală

Compartiment/

Direcție

Nr.

posturi

Rezultat

selecție

dosare

1 Ioniță Viorica Medic primar –

specialitatea

Medicină de Familie

Asistență Medicală Școlară și Asistență Medicală Comunitară/  Direcția de Asistență Socială 1 ADMIS

 

 Afișat astăzi 08.09.2020, ora 16,00