Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE organizat în data de 24 noiembrie 2020 (proba scrisă) în cadrul Primariei orașului Năvodari

0
707

Nr.41741/26.11.2020

Avand in vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.d) și lit.e) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Funcția publică de execuție

temporar vacantă/Compartiment

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 Dumitrescu Cristina-Marilena Inspector, clasa I, grad profesional principal/Compartiment Resurse Umane Respins,

Nu s-a prezentat

 

Afisat astazi 26.11.2019, ora 10,00