REZULTATUL INTERVIULUI LA CONCURSUL DIN DATA DE 06.04.2021 proba scrisa si proba practica

0
203

 

 

Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul pentru care candideaza Medie punctaj proba interviu Rezultat

interviu

1 Găliceanu Alexandra           Maria Administrator, tr.prof.I

Comp. Adm. piețe, târguri,

oboare

51,33 Admis
2 Lungu Angela Asistent social practicant

Comp. Autoritate Tutelară

72,00 Admis
3 Corbu Florentina Infirmieră

Creșa nr.20

62,00 Admis
4 Marcu Mădălina – Elena Administrator, tr.prof.I

Creșa nr.20

78,66 Admis
5 Sava Rodica -//- 75,66 Admis
6 Bercu Florentina -//- 63,66 Admis

 

 

Afisat astazi, 12.04.2021, ora 15.30

Cu drept de contestatie pana pe data de 13.04.2021, ora 15.30