Rezultatele finale ale concursului de RECRUTARE organizat în data de 02.08.2021 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Navodari, pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție

0
469

Nr.54055/04.08.2021

Rezultatele finale ale concursului de RECRUTARE organizat în data de 02.08.2021 (proba scrisă)în cadrul Primăriei orașului Navodari, județul Constanța, pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art. 62 alin. (1) şi alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale: 

Nr.

Crt

Numar înregistrare

dosar de înscriere

candidat

Funcția publică de execuție vacantă

pentru care candidează/

Compartiment

Punctaj

proba

scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat

final

1 48751/13.07.2021  

Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior/Compartiment contencios

 

98,67 100,00 198,67 Admis
2 47772/08.07.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Tehnic-Investiții-Eficiență Energetică-Avize și Acorduri 77,00 100,00 177,00 Admis
3 49590/15.07.2021                    –  ” – Respins la selecția dosarelor, nu a făcut dovada vechimii în specialitatea studiilor necesare, conform art. 465 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 468 alin. (1) lit. b) din OUG  nr. 57/2019

 

  Secretar comisie,

Referent de specialitate,

Epuraș Viorica

 

Afișat astăzi 04.08.2021, ora 11,30