Rezultat interviu la concursul de recrutare din data de 08.12.2021

0
704

Nr.85851/14.12.2021

    În conformitate cu prevederile art.67^1 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  cu modificările și completările ulterioare: ”Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”

Având în vedere prevederile art.41 lit.d) și art.61, alin.(4) din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr.

crt

Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică vacantă 

pentru care candidează/Compartiment

Punctajul

interviului

Rezultatul interviului
1 79226/17.11.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Impozite și Taxe Locale  100,00 Admis
2 81201/24.11.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Impozite și Taxe Locale 74,33 Admis
3 77624/10.11.2021 Inspector, clasa I, grad profesional asistent/Compartiment Impozite și Taxe Locale 92,33 Admis
4 80398/22.11.2021 Inspector, clasa I, grad profesional asistent/Compartiment Impozite și Taxe Locale 75,67 Admis
5 79095/17.11.2021 Inspector, clasa I, grad profesional asistent/Compartiment Executare Silită 95,33 Admis
  • După afișarea rezultatelor la proba interviu, candidații nemultumiți de rezultatele obtinuțe pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la ora afișarii rezultatului interviului, conform art.63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Anane Dorina – Inspector – Comp. Resurse Umane.
  • Afișat astazi 14.12.2021, ora 12,00 , la sediul Primariei orasului Navodari și pe pagina de internet.