Primăria Orașului Năvodari prelungește termenul de primire a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale de Crăciun 2020

0
453

Cererile pentru acordarea tichetelor sociale de Crăciun pot fi depuse până miercuri, 23 decembrie 2020.

Formularul de cerere este disponibil aici.

Cererile și documentele aferente fiecărei categorii de beneficiari în parte se pot trimite la adresa electronică: asistentasociala@primaria-navodari.ro ori se pot depune la sediul Direcției Asistență Socială (Str. Sănătății, nr. 2) de L-V, între orele 09.00-12.00.

Documentele care trebuie să însoțească cererea: în funcție de categoria din care fac parte, persoanele îndreptățite vor prezenta copie după actul de identitate, copie după cuponul de pensie, copie după certificatul de încadrare în grad de handiap.

Distribuirea tichetelor sociale de Crăciun a început luni, 7 decembrie, și va continua până la finalul anului, în funcție de măsurile impuse de Ministerul Sănătății pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Tichetele sociale vor ajunge la beneficiari prin Poșta Română, cu recomandare de primire.

Valoarea nominală a unui tichet social este de 10 lei și se acordă următoarelor categorii de beneficiari (conform HCL nr. 30/24.02.2017, modificată prin HCL nr. 236/30.09.2019):

beneficiari de venit minim garantat, stabiliți în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările și modificările ulterioare → 6 tichete/ persoană din familie;

beneficiari de alocație de susținere a familiei, stabiliți în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei → 6 tichete/ persoană din familie;

persoane încadrate în grad de handicap grav sau accentuat → 6 tichete/persoană;

pensionari ai căror venituri nete sunt mai mici sau egale cu suma de 1.450 lei/lună**, după cum urmează:

venit net mai mic sau egal cu valoarea pensiei sociale minime în vigoare la momentul depunerii cereriii → 6 tichete/persoană;

cu venit net peste valoarea pensiei sociale minime, până la 1000 lei inclusiv → 5 tichete/persoană;

cu venit net între 1.001 lei – 1.450 lei, inclusiv→ 4 tichete/persoană;

persoane cu vârsta peste 60 ani, fără venituri → 6 tichete/persoană.

*O persoana/familie beneficiază de tichete sociale pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparține la data distribuirii tichetelor, chiar dacă se regăsește la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus. În cazul persoanelor cu handicap grav și accentuat care se regăsesc și în celelalte categorii de beneficiari eligibili, acestea vor primi tichetele sociale pentru categoria persoanelor cu handicap.

** Se iau în calcul nu numai pensiile solicitanților, ci și alte venituri realizate din salarii, chirii etc.

Pentru mai multe informații, puteți contacta personalul de specialitate al Direcției Asistență Socială, la numărul: 0241.760.822.