Oferta și Lista preemptorilor vânzător Broască Ștefan