fbpx

1. Statutul Orașului Năvodari

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Orașului Năvodari

– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Orașului Năvodari

3. HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Hotărâri adoptate

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

– Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL ORAȘULUI NĂVODARI

Dispozițiile emise de Primarul Orașului Năvodari, cu caracter normativ

– Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

– Registrul pentru evidența dispozițiilor emise