Etapă elaborare propuneri P.U.Z.

0
1099

ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA MODIFICARII REGLEMENTARILOR URBANISTICE SI MAJORAREA INDICATORILOR URBANISTICI CU MAXIM 20% CONFORM PREVEDERILOR LEGII 350/2001 PENTRU CONSTRUIRE IMOBILE S(D)+P+4E “, amplasat in orasul Navodari, Bdul Mamaia Nord , parcela A 158/5/44/1 si 158/5/44/2 jud. Constanta.

INITIATOR: SC OMB GRUP INVEST SA

Delegat pentru informarea şi consultarea publicului din partea iniţiatorului: NICULESCU GEORGE – 0724228282

ELABORATOR: SC CREO MIXT SRL cu sediul în CONSTANTA, STR. Dacia nr. 31. Delegat pentru informarea şi consultarea publicului din partea proiectantului: ing. Scantee Alexandru telefon. 0722419677

Reprezentant din partea Primariei Orasului Navodari — Rita Daniela

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII SI  PROPUNERI privind elaborarea propunerilor planului urbanistic zonal în perioada 29.01.2018-22.02.2018 între orele 09:00 — 16:00, in scris la sediul Primariei Orasului Navodari, str. Dobrogei, nr. 1, oras Navodari, departamentul Urbanism.