Dispoziția nr. 1094/30.10.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în oraşul Năvodari

0
1012

Dispoziția nr. 1094/30.10.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în Oraşul Năvodari, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Primarul Oraşului Năvodari, domnul Chelaru Florin;

Având în vedere: prevederile art. 79 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (2) lit. „b”; art. 156 alin. 1 şi ale art. 196 alin. 1 lit. „b”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N:

Articolul 1:   Se stabilesc locurile  pentru  afişaj  electoral, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, după cum urmează:

  1. Str. Dobrogei – platou PT5
  2. Str. Sănătăţii – platou Discotecă;
  3. Str. Rândunelelor – platou bloc A9;
  4. Str. Rândunelelor – platou bloc R8;
  5. Str. Constanţei – platou bl. C3;

Articolul 2:   Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul propriu, va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Constanţa și Compartimentului Gospodărie Comunală, Direcţiei Poliţia Locală, Poliţiei Naţionale, de către Compartimentul Autoritate Tutelară Relația cu Consiliul Local.

Dispozitia nr. 1094 din 30.10.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral