Compartiment Agricol

0
1001

{slider ACTIVITATI}

 • Avizarea de planuri parcelare de catre “comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor” solicitate de catre persoanele fizice sau juridice autorizate in masuratori cadastrale.
 • Eliberarea de copii heliografice contra sumei de 27 lei (la cerere de catre proprietarii de terenuri agricole) de pe planurile cadastrale existente si care  au fost introduse in baza de date a O.C.P.I. Constanta.
 • Eliberarea de procese-verbale de punere in posesie intocmite de “catre comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor” proprietarilor aprobati cu restituire de teren in fizic conf. legii 18/1991 republicata.
 • Rectificari de titluri de proprietate care nu au fost transcrise (comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor) care ulterior vor fi inaintate la prefectura (dupa caz) si la O.C.P.I. Constanta.

{slider ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA CONTRACTELOR DE ARENDA – PERSOANE FIZICE}

 1. diploma de absolvire a studiilor agricole;
 2. copie dupa acte de stare civila arendas;
 3. acte doveditoare ale proprietatii (titlu de proprietate si contracte de partaj  voluntar, acte de vanzare-cumparare, acte de donatii – dupa caz), plan de amplasament si delimitare al coprului de proprietate (cadastru) al terenului detinut;
 4. copie dupa acte de stare civila arendator
 5. contractele de arenda (in 3 exemplare) sa fie incheiate conf. formularului prezentat in legea 16/5 aprilie 1994 actualizata;
 6. cerere depusa de catre arendas la registratura primariei prin intermediul careia solicita inregistrarea contractelor de arenda;

{slider ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA CONTRACTELOR DE ARENDA – PERSOANE JURIDICE}

 1. statutul societatii
 2. certificat de inregistrare la oficiul national al registrului comertului din constanta (str. poporului nr. 121 a);
 3. certificat constatator de la registrul comertului din care sa reiasa ca au ca obiect de activitate – cultivarea terenurilor agricole, activitati de servicii anexe agriculturii, etc.
 4. copie dupa acte de stare civila arendas;
 5. acte doveditoare ale proprietatii (titlu de proprietate si contracte de partaj voluntar sau, acte de vanzare-cumparare, acte de donatii – dupa caz), plan de amplasament si delimitare al corpului de proprietate (cadastru) al terenului detinut.
 6. copie dupa acte de stare civila arendator;
 7. contractele de arenda (in 3 exemplare) sa fie incheiate conf. formularului prezentat in legea nr. 16/5 aprilie 1994 actualizata;
 8. cerere depusa de catre arendas la registratura prin intermediul careia solicita inregistrarea contractelor de arenda;

{slider DOCUMENTE NECESARE  IN VEDEREA ELIBERARII ACTELOR EMISE – DISPOZITII emise conform Legii 482/2006}

 1. Certificate de nastere in original si copie al nou-nascutului;
 2. Certificate de casatorie in original si copie, al parintilor nou-nascutului;
 3. Carte de identitate in original si copie aparintilor nou-nascutului;
 4. Adeverinta de la Primaria localitatii unde s-a nascut copilul precum ca nu a beneficiat de prevederile Lefii 482/2006;
 5. Negatie precum ca nu a beneficiat de prevederile Legii 482/2006 de la Primaria localitatii unde unul din parinti are domiciliul dar doreste sa beneficieze de prevederile acestei legi la Primaria Navodari;
 6. Un dosar;

{slider DOCUMENTE NECESARE  IN VEDEREA ELIBERARII ACTELOR EMISE – NEGATII conform cererilor depuse in baza Legii nr. 482/2006}

 1. Certificat de nastere in original si copie al nou-nascutului;
 2. Carte de identitate original si copie a parintelui nou-nascutului care are domiciliul in orasul Navodari si solicita sa beneficieze de prevederile Legii 482/2006 intr-o alta localitate.

{/sliders}