Alocația pentru susținerea familiei. Cine poate beneficia și în ce condiții

0
307

Alocația pentru susținerea familiei se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia (venitul lunar pe membru de familie este de până la 530 de lei) și, după caz, privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere.

Pot beneficia de această formă de sprijin, familiile cu venituri reduse care au în creștere și în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, conform Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.

! Vă rugăm să consultați lista bunurilor ce pot duce la excluderea acordării alocației de susținere a familiei: Lista bunurilor ce pot duce la excluderea acordării ASF

Prestația socială are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii.

Mai multe informații puteți obține de la echipa Direcției Asistență Socială la numărul de telefon: 0241/760.822 sau 0756.055.582 ori direct la sediul din Str. Sănătății, nr. 2.