Contact

 
doriți să atașați fișiere? Folosiți secretariat@ primaria-navodari.ro

Te grăbești? Sună-ne

Nume Poziție Telefon Fax
Secretariat Primar Secretariat Primar 0241/761603 , 0241/760353 Int – 100 0241/761606
Mară Liliana Viceprimar 0241/761603 , 0241/760353 Int – 118 0241/761606
Secretariat Viceprimar Secretariat Viceprimar 0241/761603 , 0241/760353 Int – 119 0241/761606
Secretariat Primarie Secretar oras 0241/761603 , 0241/760353 Int – 108 0241/761606
Consilieri Personali Consilieri Personali 0241/761603 , 0241/760353 Int – 110 0241/761606
Direcția Asistență Socială Direcția Asistență Socială 0241/760822 0241/760822
Compartiment Registratură și Arhivă Compartiment Registratură și Arhivă 0241/761603 , 0241/760353 Int – 124 0241/761606
Compartiment Ad-tie Publica Locala / Autoritatea Tutelara / Relatia cu Consiliul Local Compartiment Ad-tie Publica Locala / Autoritatea Tutelara / Relatia cu Consiliul Local 0241/761603 , 0241/760353 Int – 132 0241/761606
Serviciul Public de Evidență a Populației Serviciul Public de Evidență a Populației 0241/766266
Direcția Juridică / Achizitii publice / Management programe Direcția Juridică / Achizitii publice / Management programe 0241/761603 , 0241/760353 Int – 111 0241/761606
Birou Juridic Birou Juridic 0241/761603 , 0241/760353 Int – 111
Serviciul Achizitii Publice Management programe Serviciul Achizitii Publice Management programe 0241/761603 , 0241/760353 Int – 129
Compartiment Achizitii Publice Compartiment Achizitii Publice 0241/761603 , 0241/760353 Int – 129
Biroul Management Programe Biroul Management Programe 0241/761603 , 0241/760353 Int – 129 0241/761606
Direcția Poliția Locală Direcția Poliția Locală 0241/760307
Serviciul Ordine si Liniste Publica / Paza / Interventie Serviciul Ordine si Liniste Publica / Paza / Interventie 0241/760307
Compartiment Circulatie Rutiera Compartiment Circulatie Rutiera 0241/760307
Compartiment Evidenta Persoanelor Compartiment Evidenta Persoanelor 0241/760307
Compartiment Protectia Mediului / Disciplina in constructii / Afisaj stradal / Activitati comerciale Compartiment Protectia Mediului / Disciplina in constructii / Afisaj stradal / Activitati comerciale 0241/761603 , 0241/760353 Int – 126
Direcția Economică Direcția Economică 0241/762675 0241/768433
Compartiment Control Financiar Preventiv Compartiment Control Financiar Preventiv 0241/762675
Serviciul Buget Contabilitate Serviciul Buget Contabilitate 0241/762675
Serviciul Impozite si Taxe Locale Serviciul Impozite si Taxe Locale 0241/762675
Compartiment Impozite si Taxe Locale Compartiment Impozite si Taxe Locale 0241/762675
Compartiment Executare Silită Compartiment Executare Silită 0241/762675
Compartiment Inspecție Fiscală Compartiment Inspecție Fiscală 0241/762675
Arhitect Sef Arhitect Sef 0241/761603 , 0241/760353 Int – 125
Compartiment Disciplina in constructii Compartiment Disciplina in constructii 0241/761603 , 0241/760353 Int – 125
Compartiment Urbanism / Amenajare teritoriala Compartiment Urbanism / Amenajare teritoriala 0241/761603 , 0241/760353 Int – 125 0241/761606
Compartiment Masuratori Topo-Tehnic / Investitii Termoficare Compartiment Masuratori Topo-Tehnic / Investitii Termoficare 0241/761603 , 0241/760353 Int – 131
Compartiment Fond Locativ / Sprijinire Asociatii Proprietari Compartiment Fond Locativ / Sprijinire Asociatii Proprietari 0341/482485
Compartiment Agricol Compartiment Agricol 0241/761603 , 0241/760353 Int – 127 0241/761606
Birou Resurse Umane / Comunicare / Relatii Publice / Arhiva Birou Resurse Umane / Comunicare / Relatii Publice / Arhiva 0241/761603 , 0241/760353 Int – 110
Compartiment Resurse Umane Compartiment Resurse Umane 0241/761603 , 0241/760353 Int – 110 0241/761606
Compartiment Comunicare si Relatii Publice Compartiment Comunicare si Relatii Publice 0241/761603 , 0241/760353 Int – 109 0241/761606
Serviciul Public Voluntar pentru Situatii de Urgenta / Protectia Civila / Salvamari Serviciul Public Voluntar pentru Situatii de Urgenta / Protectia Civila / Salvamari 0241/761603 , 0241/760353 Int – 131
Direcția Administrarea Domeniului Public si Privat (ADPP) Direcția Administrarea Domeniului Public si Privat (ADPP) 0241/761603 , 0241/760353 Int – 116 0241/761606
Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat (ADPP) Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat (ADPP) 0241/761603 , 0241/760353 Int – 131
Compartiment Transport public / Iluminat public Compartiment Transport public / Iluminat public 0241/761603 , 0241/760353 Int – 122 0241/761606
Compartiment Administrare drumuri strazi / Salubrizare / Spatii verzi Compartiment Administrare drumuri strazi / Salubrizare / Spatii verzi 0241/761603 , 0241/760353 Int – 121 0241/761606
Compartiment Evidenta domeniului public si privat Compartiment Administrare drumuri strazi / Salubrizare / Spatii verzi 0241/761603 , 0241/760353 Int – 123
Serviciul Gospodarie Comunala Serviciul Gospodarie Comunala 0241/761603 , 0241/760353 Int – 131 0241/761606
Compartiment Spatii verzi Compartiment Spatii verzi
Compartiment Intretinere / Reparatii Compartiment Intretinere / Reparatii
Serviciul Administrativ Serviciul Administrativ 0241/761603 , 0241/760353 Int – 126 0241/761606
Compartiment Administrare piete, targuri, oboare Compartiment Administrare piete, targuri, oboare
Compartiment Intretinere Compartiment Intretinere 0241/761603 , 0241/760353 Int – 126
Compartiment Monitorizare Locala Compartiment Monitorizare Locala 0241/760307
Compartiment Probleme Mediu Compartiment Probleme Mediu 0241/761603 , 0241/760353 Int – 122 0241/761606
Compartiment Informare Turistica Compartiment Informare Turistica  infodesknavodari@gmail.com
Tramă stradală Poliția locală 0241/760307