Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 29.05.2024

0
358
 1. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidate al Orasului Navodari pentru anul 2024
 1. Proiect de hotarare cu privire la constatarea incetariide drept a mandatului de consilier local al domnului Zidaru Gheorghe-Ciprian si vacantarea locului ocupat de catre acesta in cadrul Consiliului Local Navodari 
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul istantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura.         
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala prin inchiriere in anul 2024
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Facilitati Pescaresti in Portul Midia, teren cu nr.carte funciara109037
 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Orasului Navodari
 1. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a suprafetelor de teren din domeniul public al UAT Oras Navodari, in vederea construirii si punerii in functiune a investitiilor din cadrul Proiectului „Etapizarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020”
 1. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Orasului Navodari catre Asociatia de Proprietari 14 SUD Navodari, necesar reparatiei mansardei si acoperisului Blocului 14 SUD scara A    
 1. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Orasului Navodari catre Asociatia de Proprietari 14 SUD Navodari, necesar reparatiei mansardei si acoperisului Blocului 14 SUD scara B   
 1. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Orasului Navodari catre Asociatia de Proprietari 14 SUD Navodari, necesar reparatiei mansardei si acoperisului Blocului 14 SUD scara C
 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea preluarii in domeniul privat al Orasului Navodari a terenului situat in Navodari strada Muzicii nr. 36 lot 1 ( fosta parcela A 277/25, lot 2), judetul Constanta, cu destinatia de alee de acces.
 1. Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situate in Navodari, strada Promenada Navodari nr. 111, judetul Constanta.
 1. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada M3 fn, judetul Constanta.
 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea valorii de invenar a imobilului preluat in domeniul privat al Orasului Navodari, conform Hotararii Consiliului Local Navodari nr. 73/11.04.2024.
 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea valorii de inventar a imobilului preluat in domeniul privat al Orasului Navodari, conform Hotararii Consiliului Local Navodari nr. 74/11.04.2024.
 1. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 115 mp, situate in Navodari, b-dul Mamaia Nord nr.6, judetul Constanta.
 1. Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada S17 nr. 26, judetul Constanta, in favoarea proprietarului constructiei C1, edificata pe acest teren.
 1. Proiect de hotarare privind actualizarea descrierii tehnice si valorii de inventar a unor bunuri immobile cuprinse in anexa nr. 1 la H.C.L. Navodari nr. 32/28.02.2011 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Orasului Navodari.
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr.4 la contractual nr.24930/06.04.2021 avand ca obiect delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Orasului Navodari
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuinta, a Listei solicitantilor care nu au acces la locuinta si a Listei de prioritate pentru acordarea locuintei, construite prin A.N.L