OFERTELE SI LISTELE PREEMPTORILOR GLIGORE RALUCA SI PAVEL OCTAVIAN FLORIN