Centralizator nominal cu rezultatele finale ale concursului organizat în data de 11 aprilie 2022 (proba scrisă și proba practică)

0
332

Nr. 38027/15.04.2022

Centralizator nominal cu rezultatele finale ale concursului  organizat in  data de 11 aprilie 2022 (proba scrisa și proba practică)

Nr.

crt.

Nume si prenume candidat Functie/Compartiment Medie

proba scrisa

Medie proba practica Medie

interviu

Media finala Rezultat

concurs

1  

Turturică Bogdan – Costi

muncitor calificat – treaptă profesională IV din cadrulCompartimentului Ecarisaj. ––  

93,33

96,33 94,83 ADMIS
2  

Buștihan Florin

muncitor calificat – treaptă profesională IV din cadrulCompartimentului Cantina de Ajutor Social.  

––

 

89,66

84.66 87,16 ADMIS

Întrucât proba scrisă era susținută doar pentru postul de îngrijitor vârstnici, având în vedere că pentru postul respectiv nu a fost depus nici un dosar, proba scrisă nu s-a mai susținut.

Afisat astazi, 15.04.2022, ora 11.00.

Secretar – Abagiu Ioana Maria, Inspector asistent – Compartiment Resurse umane